De gemeenteraad heeft 28 juni ingestemd met de centrumvisie Wolvega.

In de visie staat wat er moet gebeuren om het centrum compacter, aantrekkelijker en toekomstendig te maken. Ondernemers en inwoners hebben samen met de gemeente Weststellingwerf de centrumvisie opgesteld.

Centrumvisie

Het centrum van Wolvega wordt het visitekaartje voor de gemeente en omgeving. Naast inzet op verbetering van de bereikbaarheid van het centrum en de parkeerlocaties wordt in de toekomst vooral ingezet op een aantrekkelijker gebied, waar het naast winkelen prettig is elkaar te ontmoeten en te verblijven. Ook op het centrumplein. De winkelstraat wordt toegankelijker voor voetgangers en fietsers, krijgt meer terrasmogelijkheiden en een groene inrichting. De warenmarkt wordt versterkt en op het Pastorieplein en Griffioenpark ligt de focus meer op wonen, werken, verblijven en recreëren.

Uitvoering centrumvisie

Voor de uitvoering van de centrumvisie is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Nu de gemeenteraad akkoord is met de centrumvisie, kunnen de gemeente, WOW en de horeca- en winkelondernemers aan de slag met de uitvoering. De uitvoering wordt de komende jaren in delen opgepakt. Allereerst wordt na de zomer het schetsontwerp voor de herinrichting van de winkelstraat uitgewerkt tot definitief ontwerp. Echte veranderingen zullen pas te zien zijn in de 2e helft van 2022.

Detailhandelsvisie

Naast de centrumvisie is er ook een detailhandelsvisie opgesteld. Hierin staat waar ondernemers wel of niet vestigingen kunnen openen of uitbreiden. De detailhandelsvisie sluit hiermee aan op de centrumvisie. De nieuwe detailhandelsvisie gaat per direct in. 

Meer informatie

De centrumvisie, het uitvoeringsprogramma en de detailhandelsvisie zijn te vinden op weststellingwerf.nl/centrum-wolvega.