Bij controlewerkzaamheden door de gemeente Weststellingwerf en Wetterskip Fryslân blijkt dat deze twee boten al een hele tijd onbeheerd in de Linde liggen. Vlakbij van de Blesbrug tussen Wolvega en de Blesse. De gemeente zoekt met spoed de eigenaar/eigenaren.

Op grond van Artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het niet toegestaan hier aan te leggen. Daarom vraagt de gemeente Weststellingwerf de eigenaar/eigenaren de boten vóór 28 november weg te halen. Als niet aan dit verzoek wordt voldaan, dan worden ze na 28 november 2022 van overheidswege verwijderd. De kosten van het weghalen en eventuele bijkomende kosten zijn voor de eigenaar/eigenaren. Eventuele schade veroorzaakt tijdens de berging kan niet op de gemeente worden verhaald.

Weet je iets of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met meneer Tolman van het Team Toezicht & Handhaving van de gemeente Weststellingwerf: 0561 14 05 61.