De wethouders van de OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland bezochten woensdag de waterstofinstallatie Sinnewetterstof op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Gemeente Ooststellingwerf is een van de zes partijen die in 2019 de intentieverklaring ondertekenden om tot deze installatie te komen. Medio mei gaat de installatie draaien. 

De waterstofproductie die netbeheerder Alliander en GroenLeven hier samen gaan realiseren is uniek voor Nederland. Tijdens een rondleiding met projectmanager Ben Tubben van Alliander kregen de bestuurders een beeld van het onderzoek dat hier de komende jaren plaatsvindt naar  toepassing van waterstofproductie als oplossing voor grote hoeveelheden energietransport, wat niet altijd meer via het electriciteitsnet kan verlopen. 

Met het groeiende tempo waarin duurzaam opgewekte energie aangesloten wordt op het elektriciteitsnet, raakt het net overvol. Op het Ecomunitypark in Oosterwolde is een electrolyser geplaatst bij een zonnepark gerealiseerd door GroenLeven. De elektrolyser zet elektriciteit en water om naar waterstof en zuurstof. Hiermee denken de initiatiefnemers de piekbelasting in het net te voorkomen en worden duurzame moleculen voor bijvoorbeeld mobiliteit, industrie en verwarming in de gebouwde omgeving opgewekt.

De gemeente Ooststellingwerf ondersteunt dit onderzoek van harte. Wethouder Fimke Hijlkema: “De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Waterstof kan als energiedrager daar aan bijdragen. We hebben met onze collega’s uit Opsterland en Weststellingwerf een interessant kijkje achter de schermen gekregen. Ik nam mijn collega’s graag mee, omdat het werk dat hier de komende jaren wordt verricht voordelen kan hebben voor de wijde regio. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van waterstof voor vervoer, bedrijven en woningen. Bovendien werken wij als drie gemeenten samen aan de energietransitie en hebben we afgelopen jaar samen een transitievisie warmte opgesteld. Kennisdeling vinden we ook erg belangrijk. We hopen dat Sinnewetterstof een aanjager kan zijn voor een waterstofwerkplaats in het Biosintrum, waar techniek en onderwijs prachtig samenkomen.”

Ben Tubben van Alliander: 'De pilot in Oosterwolde geeft de mogelijkheid ervaring op te doen met de toepassing van een elektrolyser op het gebied van congestiemanagement. De besturing, regelbaarheid, maar ook veiligheid zijn daarbij belangrijke te onderzoeken aspecten. Daarnaast willen we onderzoeken hoe de hele waterstofketen werkt, welke afspraken met stakeholders gemaakt moeten worden en welke wet- en regelgeving nodig is.' 

Naar verwachting kan Sinnewetterstof in mei de eerste waterstof gaan produceren.

Ben Tubben van Alliander leidt v.l.n.r. de wethouders Rob Jonkman van Opsterland, Hanneke Zonderland van Weststellingwerf en Fimke Hijlkema van Ooststellingwerf rond bij de waterstofinstallatie in aanbouw. Foto van de gemeente Ooststellingwerf.