Beste inwoners van Weststellingwerf,

Omdat de ziekenhuizen weer voller worden met coronapatiënten, nam het kabinet op 2 november extra maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. Maatregelen die eigenlijk niemand wil: op meer plekken een coronatoegangsbewijs, meer thuiswerken en weer een mondkapje op. En een dringend advies om weer afstand te houden en de basismaatregelen op te volgen.  Vanaf 13 november gelden weer nieuwe maatregelen.

Gedrag

Net als u en jij was ik blij met de versoepelingen in september. Maar met de nu oplopende besmettingscijfers is er geen ontkomen aan. We moeten ons gedrag weer aanpassen, hoe vervelend we dat ook vinden. Dit vraagt weer veel van mensen, van verenigingen, van ondernemers.

Onenigheid

Er is veel kritiek op de genomen maatregelen. De overheid kan het in deze situatie niet voor iedereen goed doen. De groep niet-gevaccineerde mensen wordt nog steeds kleiner, maar moet steeds meer moeite doen om ergens naartoe te gaan. Zo leidt het coronavirus tot steeds meer onenigheid. Er zijn botsingen, soms zelfs in gezinnen, over wel of niet vaccineren. Mensen en groepen komen tegen over elkaar te staan.

Verantwoordelijkheid

Corona is een serieus probleem dat we alleen samen kunnen oplossen. Ik ben als Nederlander gesteld op mijn keuzevrijheid. Maar dat betekent ook dat ik een eigen verantwoordelijkheid heb, wat ik ook kies. Voor mijzelf en mijn omgeving.

Laten we allemaal ons steentje bijdragen aan de bestrijding van het virus. En voorkomen dat er nog meer maatregelen moeten worden genomen. Denk ook aan de zorgmedewerkers die al bijna twee jaar onder druk staan. Zij helpen iedereen; gevaccineerd of niet.

Ik vraag u en jou dringend om verantwoordelijkheid te nemen. Ook mensen die gevaccineerd zijn, kunnen het virus nog steeds overdragen en zo anderen in gevaar brengen. Dus laat je testen bij klachten, houd een veilige afstand, was vaak je handen en zorg voor een eerlijk coronatoegangsbewijs. En als je twijfelt over vaccineren, praat er over met je huisarts of met de GGD.  

Laten we ook samen de onenigheid bestrijden. Door elkaars keuze te respecteren. En laten we bovenal door onze houding en gedrag niemand buitensluiten, maar omzien naar elkaar!

André van de Nadort,
Burgemeester van Weststellingwerf