In het collegeprogramma 2018-2022 staan 41 opgaven waar het college met raad en samenleving aan wil werken.

Het collegeprogramma is gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022. In het coalitieakkoord staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de komende bestuursperiode. De gekozen politieke partijen bepalen de inhoud van het coalitieakkoord.