Alle stemmen voor de Provinciale Staten zijn geteld. Het opkomstpercentage is 67.13%.

Lijstnr

Aanduiding van de politieke groepering

Aantal Stemmen

Percentage

1

CDA

981

6,91

2

Forum voor Democratie

504

3,55

3

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1209

8,51

4

VVD

1090

7,67

5

FNP

310

2,18

6

GROENLINKS

804

5,66

7

ChristenUnie

371

2,61

8

PVV (Partij voor de Vrijheid)

742

5,22

9

SP (Socialistische Partij)

478

3,37

10

D66

387

2,72

11

Partij voor de Dieren

506

3,56

12

50PLUS

119

0,84

13

JA21

469

3,30

14

Belang van Nederland (BVNL)

187

1,32

15

Provinciaal Belang Fryslân

344

2,42

16

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

99

0,70

17

BBB

5604

39,45

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen

14204

100,00 %

Aantal blanco stemmen

43

Aantal geldige stemmen

14247

Aantal ongeldige stemmen

32

Aantal kiezers

14279

Aantal kiesgerechtigden

21271

Opkomstpercentage

67,13 %

Procesverbalen stembureaus gemeente Weststellingwerf