Het dorpenfonds kon de afgelopen drie jaren snel aan goede ideeën voor de leefbaarheid in dorpen en wijken tegemoet komen. Ook de komende jaren is geld voor initiatieven. In de begroting 2019-2022 is € 100.000 per jaar opgenomen om het dorpenfonds te vullen. Een deel van het geld wordt direct beschikbaar gesteld aan  de plaatselijke belangen en de wijkverenigingen als vrij inzetbaar werkbudget.

Meer geld beschikbaar voor initiatieven

Inwoners van de dorpen en wijken hebben veel goede ideeën voor een gezonde, veilige en uitdagende woon- en leefomgeving. En zij willen zich daar ook voor inzetten. In de periode 2016-2018 is via het dorpenfonds ruim €100.000 geïnvesteerd in zeer uiteenlopende plannen. De ruim 35 initiatiefnemers investeerden in totaal ruim €700.000. De komende jaren is hiervoor meer geld beschikbaar en verhoogd van €33.500 naar €100.000 per jaar.

Werkbudget voor dorps- en wijkverenigingen

De gemeente stelt ongeveer €40.000 van het dorpenfonds rechtstreeks beschikbaar stellen aan de 23 plaatselijke belangen en de wijkverenigingen. Dit vrij inzetbare werkbudget kan helpen bij de organisatie van de eigen vereniging, om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en om snel kleine wensen te realiseren. De hoogte van het werkbudget varieert van €1.500 tot €2.000, afhankelijk van de grootte van het dorp. Bewoners die een goed idee hebben, kunnen het eigen plaatselijk belang of wijkvereniging vragen naar de mogelijkheden voor ondersteuning uit dit werkbudget.

Projectengeld voor goede ideeën

Daarnaast is  ongeveer  €60.000 per jaar beschikbaar als projectengeld. Dat betekent dat plaatselijke belangen en  wijkverenigingen een subsidieaanvraag kunnen indienen voor hun leefbaarheidsproject. Ook andere bewonersgroepen en verenigingen kunnen voor  ideeën voor buurt, wijk of dorp een beroep op het dorpenfonds doen. De subsidie is maximaal 40% van de totale kosten en het maximale subsidiebedrag is  €7.500. Het minimumsubsidiebedrag is €500.

Door jouw idee aan te melden via button van Goed idee, kunnen wij kijken of deze kans maakt op een bijdrage uit het dorpenfonds!

De contactpersoon voor het dorpenfonds is de dorpencoördinator: