Een gesprek met dorpencoördinator Klaas Hallema en wethouder Jack Jongebloed

“Het Dorpenfonds en de dorpencoördinator zijn niet meer weg te denken uit de gemeente Weststellingwerf”, vindt wethouder Jack Jongebloed. “De meerwaarde heeft zich dubbel en dwars bewezen, ook richting de toekomst.” Dorpencoördinator Klaas Hallema is blij met de lovende woorden van de wethouder, maar ziet de schijnwerpers het liefst gericht op de vele succesvolle projecten die door de dorpen zijn gerealiseerd. “En die variëren van een AED tot aan de nieuwbouw een compleet dorpshuis”, schetst hij. “Juist die veelzijdigheid aan onderwerpen maakt het Dorpenfonds en mijn werk als dorpencoördinator zo mooi.”

Toen Klaas Hallema eind 2008 startte als dorpencoördinator, was de gemeente Weststellingwerf daarmee een echte voorloper. Inmiddels heeft bijna elke gemeente wel een wijkmanager of dorpencoördinator. “Veel dorpsinitiatieven vallen binnen een grijs gebied”, weet Klaas. “Is het iets wat inwoners zelf kunnen oppakken, of hoort het bij de gemeente of een andere instantie thuis? De grote gemene deler is eigenlijk altijd dat het ideeën en plannen vanuit een dorp zelf zijn”, legt Klaas uit. “Bedacht aan de keukentafel of tijdens het biljarten, bij wijze van spreken. Vaak komen de plannenmakers bij mij terecht. We gaan dan samen kijken hoe hun plan te realiseren is.”

Als dorpencoördinator is Klaas de verbindende schakel tussen de diverse plaatselijk belangen en de wijkverenigingen aan de ene kant, en de verschillende teams binnen het gemeentehuis aan de andere kant. “Je kunt als gemeente ook wel van alles willen, maar je hebt de samenleving nodig. Je moet het samen doen.” Iedereen mag ideeën aandragen. “We gaan het gesprek altijd graag aan.”

Startpunt

In 2010 werd het Dorpenfonds opgericht. Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar vanuit dat fonds. Sinds 2018 is dat bedrag verhoogd naar 100.000 euro. In 2021 is er voor 294.000 euro geïnvesteerd. Dankzij het Dorpenfonds ga je op een andere manier met elkaar rond de tafel, weet Klaas. “Je weet wat er aan geld beschikbaar is. Veruit de meeste projecten worden trouwens niet volledig uit het Dorpenfonds gefinancierd.” Het is eerder een startpunt, vult wethouder Jongebloed aan. “Wanneer je een bijdrage vanuit dit gemeentelijke fonds binnen hebt, is het vaak makkelijker om ook andere partijen binnen te halen.” De afgelopen 12 jaar is er vanuit het Dorpenfonds een kleine 800.000 euro ingezet voor de meest uiteenlopende dorpsinitiatieven. Dankzij de bijdragen vanuit het dorpenfonds konden inwoners plannen realiseren met een totale investering van ruim 3,1 miljoen euro.

Al drie raadsperiodes lang werkt Klaas samen met ‘dorpenwethouder’ Jack Jongebloed. Nu Jongebloed stopt als wethouder, komt daar een einde aan. “Met Klaas heb ik veruit het meest samengewerkt van alle ambtenaren”, zegt wethouder Jongebloed. “We hebben samen heel wat plaatselijk belang-vergaderingen bezocht. Ik heb veel respect voor de kennis en kunde die Klaas in huis heeft, wat zich vertaalt in nuttige adviezen.”

Vertrouwen

Het vertrouwen tussen de dorpen en de dorpencoördinator is Klaas veel waard. “Want vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.” Vanuit zijn functie beweegt hij tussen allerlei belangen: die van het dorp, de omwonenden, zijn collega’s, verschillende besturen en ga zo maar door. “Ik ben uiteindelijk gewoon in dienst van de gemeente Weststellingwerf. Samen met mijn collega’s probeer ik altijd te kijken naar wat wél kan, maar soms moet je gewoon ‘nee’ verkopen. Dat is ook een antwoord, maar je moet het wel uit kunnen leggen.” Dat vertrouwen vanuit de gemeente blijkt onder meer uit het feit dat alle plaatselijk belangen en wijkverenigingen jaarlijks een eigen werkbudget krijgen. “Dat is voor de kleinere dingen, zoals een AED-cursus, een nieuw bankje of de organisatie van een bijeenkomst. Daar hoeven wij verder niet tussen te zitten.”

De afgelopen 13 jaar kwamen er veel mooie projecten voorbij.  “Boijl Bloeit, het dorpshart in  Oldelamer, de omgevingsvisie van Nijeholtpade en dorpen in het Groen, bijvoorbeeld.” Klaas verwacht dat dorpen in de toekomst steeds vaker de krachten zullen bundelen. “Verkeersveiligheid, biodiversiteit, duurzaamheid; de thema’s zijn in veel dorpen hetzelfde. Ook verenigingen gaan steeds meer samenwerken en maken steeds meer gebruik van elkaars voorzieningen. En als je met meerdere dorpen samen optrekt, heb je meer mens- en denkkracht.”

Het meest bijzondere dat Klaas tot nu toe meemaakte als dorpencoördinator, was een nogal agressieve buizerd in Oldelamer. “Die buizerd had een nest, en beschermde dat met passie. Mensen die voorbij fietsten, werden aangevallen. Waaronder schoolkinderen.” De roofvogel werd naar het Lauwersmeer gebracht. “Hij was binnen een uur terug”, gniffelt Klaas. “We hebben er destijds aardig wat kopzorgen over gehad. Dit verhaal illustreert wel hoe veelzijdig mijn werk kan zijn!”

Op dit moment zijn veel collega’s van Klaas intensief bezig met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “Kort geleden spraken we met onder andere de plaatselijke belangen en dorpshuizen om te verkennen hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen.  Ook hier zien we weer de goede wil van onze inwoners en de kracht van de samenwerking met onze dorpen.”