Het dorpenfonds van de gemeente Weststellingwerf helpt inwoners om goede ideeën verder te brengen. Vanaf 2019 is hiervoor jaarlijks €100.000 beschikbaar. De afgelopen twee jaar heeft het dorpenfonds geleid tot een investering van ruim €620.000 in initiatieven die de leefbaarheid en levendigheid in de dorpen en wijken vergroten. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om het dorpenfonds en huidige aanpak voort te zetten tot en met 2022.

Goed gebruik van dorpenfonds

Inwoners, verenigingen en stichtingen weten het dorpenfonds goed te vinden. Dankzij de inzet en creativiteit van inwoners kregen maar liefst kregen 40 projecten een financieel duwtje in de rug. De 24 plaatselijke belangen, wijkverenigingen en de Verenigingen Kleine Dorpen kregen uit het dorpenfonds een werkbudget, variërend van €1.500 tot €2.500. Dit vrij inzetbare werkbudget helpt deze organisaties om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren, snel kleine wensen van inwoners te realiseren en extra activiteiten te organiseren. De reacties en ervaringen zijn erg positief. 

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Wethouder Jack Jongebloed: ”Ieder dorp of wijk doet dit op zijn eigen manier. Er kan net even wat extra’s worden gedaan om de onderlinge betrokkenheid van inwoners te vergroten, juist nu zo belangrijk. Het vertrouwen dat wij geven, blijkt terecht. Dorpen en wijken pakken hun eigen verantwoordelijkheid. Heel blij zijn we met de in 2020 opgerichte Stichting Buurtbelang Lindewijk als een aanjager van nieuwe initiatieven in de wijk. Het werkbudget helpt hen om een vliegende start te maken!”

Corona en inzet dorpenfonds

Helaas heeft corona ook de activiteiten van de plaatselijke belangen (PB) beïnvloed. De PB vertellen dat zij minder actief konden zijn en hun werkbudget niet of beperkt in konden zetten. Hierdoor konden zij de werkwijze en inzet van het werkbudget nog niet verder ontwikkelen. Het college heeft begrip voor de beperkte activiteit van plaatselijk belangen. Maar vooral ook waardering voor de manier waarop zij met deze unieke omstandigheden omgaan. Soms door vooruit te plannen en middelen te reserveren, door projecten een creatieve draai te geven waardoor ze wel konden worden uitgevoerd en door ‘corona-initiatieven’ te ondersteunen en zelf in gang te zetten.