Gemeente Weststellingwerf wil de Driewegsluis in Nijetrijne aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. Daarom is er een plan gemaakt om de Driewegsluis te vernieuwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met dit plan en legt het voor aan de gemeenteraad.

Westelijk eiland

De locatie Driewegsluis bestaat uit twee eilanden: het westelijk eiland en het oostelijk eiland. Het westelijk eiland heeft een passantenhaven, vijf camperplaatsen en een restaurant. De gemeente wil dat dit eiland een plek wordt waar mensen naartoe kunnen komen om te verblijven en zich te vermaken. Daarom gaan ze het westelijk eiland de komende jaren flink opknappen en uitbreiden met nieuwe functies. Zo komen er onder andere (natuurlijke) speelelementen voor kinderen van verschillende leeftijden. Het gebied rond de passentenhaven krijgt meer parkeerplekken, nieuwe camperplaatsen en nieuwe wandelpaden. Daarnaast komen er verschillende plekken om te kunnen zitten, te picknicken en te genieten van het uitzicht. Dit deel van het eiland krijgt de sfeer van een park met veel groen.

Oostelijk eiland

Het oostelijk eiland is groen en heeft een natuurlijke uitstraling. De gemeente wil dit versterken met een belevingspad van boomstammen, een natuurvriendelijke oever, open weides en waterpartijen. Ook wordt er rekening gehouden met de biodiversiteit door de aanleg van nieuwe soorten beplanting.

Planning

Op 14 februari vergadert de gemeenteraad over de plannen. Als de gemeenteraad instemt met de herinrichting, starten de eerste werkzaamheden op het westelijk eiland na het vaarseizoen. Het oostelijk eiland wordt later aangepakt als daar geld voor beschikbaar is.

Digitale nieuwsbrief

Weststellingwerf verspreidt iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die op de website zijn verschenen. 

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief

Luchtfoto Wolvega en het gemeentehuis