Het echtpaar Tjeerd Claus (94) en Aukje Claus-Smid (90) is op 6 juli 65 jaar getrouwd. Eerste locoburgemeester Jack Jongebloed kwam het jubileumpaar op dinsdagochtend feliciteren.

Het echtpaar woont in Sickenga-Oord in Wolvega en geniet van een redelijk goede gezondheid. Zij hebben drie kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Mevrouw Claus die zorg in gezinnen heeft gedaan mag nog graag puzzelen en de heer Claus die in de agrarische sector werkzaam was mag graag een potje biljarten.

Foto door: Lenus van der Broek