College van B&W blikt met End-term review terug op bestuursperiode.

Op 8 maart 2022 presenteert het college van Weststellingwerf de End-term review ‘Weststellingwerf, het resultaat van Samen en Doen! Het is een terugblik op de afgelopen bestuursperiode, die vooral in het teken stond van de coronacrisis. Burgemeester en wethouders zijn uitgesproken trots op Weststellingwerf. De kracht van samen en doen werd duidelijk in de goede samenwerking binnen talrijke projecten. En ook in hoe we met elkaar en voor elkaar door de coronacrisis komen. Het was niet altijd gemakkelijk. Maar samen met inwoners, ondernemers, groepen en organisaties, raad en ambtelijke organisatie is er veel bereikt.

Lees hier de end-term review  

Coronacrisis

De coronacrisis had veel invloed op de tweede helft van deze collegeperiode. Dorpen, ondernemers, verenigingen en de gemeente stonden opeens voor nieuwe uitdagingen. Maar er was veel saamhorigheid om samen oplossingen te vinden. De gemeente nam maatregelen en ondernam activiteiten om de schadelijke gevolgen van de crisis te beperken. Zo zijn onder meer de sportverenigingen in de weekenden geholpen bij de controle op naleving van de coronaregels. Ook is een subsidieregeling ontwikkeld om lokale maatschappelijke voorzieningen te ondersteunen.

Wethouder Jack Jongebloed, namens het college: “Wij hebben veel bewondering voor de kracht van de dorpen. Ook in coronatijd waren veel vrijwilligers actief. Zij hielden de jeugd in beweging en zorgden ervoor dat ouderen elkaar konden treffen en wisten waar ze met hulpvragen terecht konden. We prijzen ons gelukkig dat we korte lijnen hebben met de verenigingen en belangengroepen en met hen kunnen samenwerken.”

Samen en Doen

De missie van het college was om samen met raad en samenleving Weststellingwerf te besturen. En zo de kracht, kennis en initiatieven in de samenleving te benutten. De gemeente sloot met Nijeholtpade een Maatschappelijke Overeenkomst, om 12 projecten samen uit te voeren. Inmiddels zijn de meeste projecten uitgevoerd. De opgedane ervaringen zijn een goede basis voor de samenwerking met andere dorpen.

Samen met ondernemers en inwoners is een plan gemaakt voor een compact, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum in Wolvega.

Samenwerken betekent ook elkaars inbreng respecteren. Soms betekent dat dat een project vertraging oploopt. Zo was een deel van de bewoners van de Lycklamaweg het niet eens met het ontwerp voor de herinrichting. Daarom wordt er nu gezamenlijk nagedacht over planvorming met wel voldoende draagvlak.

Opgaven

In de End-term review beschrijft het college de resultaten van vier jaren werken aan de 41 opgaven in het collegeprogramma. Er is veel bereikt. Zo is het aanbod van zorg en ondersteuning verder ontwikkeld, zodat het gebiedsteam inwoners die dat nodig hebben nog beter kan helpen. Gelukkig kunnen inwoners nu weer terecht op Griffioenpark 3, maar inwoners kunnen ook bij de Dorpskamers in Wolvega en Noordwolde binnenlopen voor contact en/of hulp.

Weststellingwerf wordt steeds aantrekkelijker voor bedrijven. De ondernemerscoördinator is contactpersoon voor ondernemers. Met de marketingcampagne ‘Klaar voor de stap’ promoot de gemeente de bedrijventerreinen en met succes: inmiddels zijn meerdere bedrijfskavels verkocht.

De planvorming voor de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse loopt al langere tijd.

Het college is er trots op dat tijdens deze bestuursperiode knopen zijn doorgehakt. Het plan dat samen met inwoners is gemaakt, wordt straks daadwerkelijk uitgevoerd.

Het college van B&W
Het college van B&W Weststellingwerf, maart 2022 (Lenus van der Broek)

Het college is dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van raad en samenleving. Wat beschreven staat in de End-term review is het resultaat van Samen en Doen! Er zit veel kracht in de samenleving Weststellingwerf.

Digitale nieuwsbrief

Weststellingwerf verspreidt iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die op de website zijn verschenen. 

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief