Op 1 september 2023 verhuist het gebiedsteam van het Griffioenpark 3 naar de centrale hal van het gemeentehuis. Vanaf dat moment kunnen inwoners daar met vragen terecht bij de nieuwe balie en spreekkamers. Het gebiedsteam krijgt een eigen plek in de hal, met een vergelijkbare uitstraling als in Griffioenpark 3.

Hoe herken ik het gebiedsteam?

Bij binnenkomst is meteen duidelijk zichtbaar waar het gebiedsteam zit. Allereerst is het te herkennen aan de uitstraling van Griffioenpark 3. De inrichting wordt meegenomen naar het gemeentehuis. Daarnaast komen er looplijnen vanaf de entree naar de balie. Met de spreekkamers en zitplekken zorgen we voor de gewenste privacy.

Toegang van het gebiedsteam

Het eerste contact met het gebiedsteam heeft een inwoner met medewerkers van toegang. De afgelopen tijd is er geïnvesteerd in de toegang. Hier zitten deskundigen die inhoudelijk bekend zijn met de hulpvragen. Door te investeren in dit eerste contact, komen de inwoners sneller bij de juiste hulp.

Gebiedsteam in Noordwolde

Vanaf 4 september is het gebiedsteam in Noordwolde 3 ochtenden in de week open. Iedereen met een hulpvraag kan binnenlopen op Mandehof 15 op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.