Voor het veroorzaken van geluidhinder buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of Besluit Toestellen of Geluidsapparaten, kan het college een ontheffing verlenen.

Wat kost het?

Het tarief voor deze ontheffing staat vermeld in de Legesverordening. Je kunt de legesverordening via deze pagina bekijken.

Wat moet ik meenemen?

De aanvraag voor dit product kun je schriftelijk indienen bij de gemeente Weststellingwerf. De behandeltermijn voor deze ontheffing is maximaal acht weken.