Naast de huidige opvang bij sportcomplex De Steense en toekomstige locatie aan Heerenveenseweg, komt er nog een opvanglocatie in Weststellingwerf. Provincie Fryslân is eigenaar van een stuk grond met een boerderij aan de Stellingenweg in Oldeholtpade. Zij heeft deze plek aangeboden aan de gemeente. De gemeente gaat hier een opvanglocatie inrichten voor de opvang van ongeveer 20 vluchtelingen.

Waarom een opvanglocatie op de Stellingenweg?

Het omliggende erf van de boerderij is voor een groot deel verhard en biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van circa 9 woonunits. Omdat aan de Stellingenweg 6 al voorzieningen (stroom/water en verharding) aanwezig zijn, kan deze locatie snel in gebruik worden genomen. Werkzaamheden voor het aanleggen van riolering starten binnenkort.

Voor wie is de opvanglocatie?

Op het verharde deel naast de boerderij komen de woonunits van te staan. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen de woningen niet nodig hebben, dan kunnen er andere doelgroepen zoals statushouders of spoedzoekers wonen.

Samenwerking

Provincie Fryslân en gemeente Weststellingwerf zien de noodzaak voor de opvang van vluchtelingen en statushouders. Het is mooi dat we door deze samenwerking snel meer opvang kunnen realiseren voor de mensen die dat hard nodig hebben.

Waarom is deze opvanglocatie nodig?

Er zijn meer opvanglocaties nodig voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Daarom zoekt de gemeente naar meerdere opvang- en woonlocaties. De gemeente heeft hierbij voorkeur voor kleinschalige locaties op verschillende plekken.