Gemeente Weststellingwerf wil de wegen in het buitengebied veiliger maken. Daarom worden bermen verhard met graskeien. Wethouder Jack Jongebloed gaf donderdagochtend 19 augustus het startsein voor het vervolg van de werkzaamheden. Symbolisch legde hij de eerste graskei aan de Turfhoekweg in Steggerda.

"Er zijn best veel smalle wegen in onze gemeente. Dat kan samen met stukgereden bermen soms zorgen voor gevaarlijke situaties. Door het verharden van de bermen in het buitengebied worden de wegen veiliger. Dit sluit aan bij de wens van de plaatselijke belangen van meerdere dorpen en de agrarische sector. Daarnaast heeft bermverharding als bijkomend voordeel dat het minder onderhoud nodig heeft”, vertelt wethouder Jack Jongebloed.

70 km bermverharding in 2021 en 2022

In 2017 en 2018  is er al 48 km bermverharding aangelegd. Door de aanleg van glasvezel in het buitengebied in 2019 en 2020 lagen de werkzaamheden tijdelijk stil. Nu de glasvezel er ligt, legt de gemeente nog eens 70 km bermverharding aan. Dit gebeurt in twee fases. In 2021 wordt 35 km bermverharding ten oosten van de A32 aangelegd. In 2022 komt daar nog eens 35 km bij ten westen van de A32. In totaal is er € 2,3 miljoen beschikbaar voor de aanleg en het herstel van de bermverharding tussen 2017 en 2022.

Wat is bermverharding?

De berm naast de smalle wegen wordt verhard met een graskeistrook van ongeveer 40 cm breed. Een graskei is een betonnen steen met gaten erin. Door de gaten kan gras groeien en kan regenwater makkelijk de grond inlopen. De weg wordt met de graskeistrook een stukje breder waardoor auto’s elkaar veilig kunnen passeren. Langs een aantal wegen legt de gemeente passeerstroken aan in plaats van graskeistroken.

Biodiversiteit vergroten

De gemeente gaat de strook naast de graskeien inzaaien met een bloemzadenmengsel. Dit sluit aan bij de wens van inwoners om de bermen natuurvriendelijker in te richten. Door dit tegelijk met de bermverharding uit te voeren, zet de gemeente een grote stap in het vergroten van de biodiversiteit in de bermen.

Werkzaamheden

Het werk wordt uitgevoerd door Nota infra uit Sneek. Tijdens de werkzaamheden is (een deel van) de weg afgesloten voor het verkeer.

In 2021 worden de volgende wegen voorzien van (extra) bermverharding:

Plaatsnaam Weg
Boijl Boekelterweg
Boijl Boijlerweg
Boijl Madenweg
De Hoeve Jokweg
De Hoeve Vinkegavaartweg
Noordwolde IJkenweg
Steggerda Hoeveweg
Steggerda Turfhoekweg
Vinkega Zuiderweg
Zandhuizen Zandhuizerweg
Zandhuizen Meuleveldweg

Foto: Lenus van der Broek