Roeken zorgen voor overlast in woonwijken. Gemeente Weststellingwerf gaat de roeken daarom uit de wijken verjagen. Dit gebeurt met vogelafweerpistolen. Daarnaast worden beginnende nesten in bomen verwijderd.

Waarom roeken verjagen?

Roeken zijn kraaiachtige vogels die graag in hoge bomen broeden. Het liefst met zoveel mogelijk bij elkaar. Voor zonsopgang en na zonsondergang zijn ze erg luidruchtig. Daarnaast laten de vogels veel poep achter. Inwoners van de wijken hebben hier last van.

Gemeente Weststellingwerf verjaagt sinds 2012 de roeken. De roeken zullen uiteindelijk een plek uitzoeken buiten de wijken. Hier worden ze niet verjaagd omdat ze daar geen overlast veroorzaken.

Geluidsoverlast tijdens het verjagen

Roeken worden verjaagd door lawaai met vogelafweerpistolen te maken. Het verjagen zorgt daardoor tijdelijk voor geluidsoverlast.

Ontheffing

Roeken mogen vanuit de Flora- en faunawet niet zomaar verjaagd worden. Gemeente Weststellingwerf heeft hier ontheffing voor. De gemeente mag de roeken verjagen zolang ze nog geen eieren hebben gelegd.