Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Door het coronavirus kun je ook stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Waarom is een gemeenteraad kiezen belangrijk?

Met de gemeenteraadsverkiezing worden de raadsleden gekozen die tot 2026 de gemeenteraad vormen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Weststellingwerf. Ze bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kies jij de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kun jij invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen Weststellingwerf worden gemaakt. Door te stemmen op een kandidaat die dezelfde onderwerpen belangrijk vindt als jij. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

  • Samen met de andere stembureauleden neem je de stempassen in, controleer je het ID-bewijs van de stemmer en reik je  de stembiljetten uit
  • Mag jij stemmen? Dan kun je ook een ondersteuningsverklaring geven. Je mag aan 1 politieke partij een ondersteuningsverklaring geven.
  • De politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing leveren hun kandidatenlijst in bij de gemeente, samen met aanvullende stukken.

Nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen