Veel verenigingen, stichtingen en inwoners hebben goede ideeën hebben die bijdragen aan de leefbaarheid in een dorp of wijk. De gemeente hoort graag welk goed idee jij hebt, bijvoorbeeld op het terrein van sport, natuur, cultuur en welzijn. Vaak kunnen we meedenken, advies geven of is er een subsidie mogelijk uit het dorpenfonds.

Geld beschikbaar voor initiatieven

Er is geld beschikbaar voor goede ideeën. Je kan een subsidie van maximaal €7500,- aanvragen. Wel geldt dat de subsidie maximaal 40% van de totale kosten bedraagt.

Dus: heb jij een goed idee en ben je benieuwd naar de mogelijkheden van het dorpenfonds? Neem dan contact op met Klaas Hallema:

Meer informatie over het dorpenfonds vind je hier.

Iepen Mienskipsfûns

Ook de provincie heeft een fonds voor goede ideeën: het Iepen Mienskipsfûns. Van 12 september tot en met 6 oktober kan je een aanvraag doen. Kijk voor meer informatie op de website van Streekwurk(externe link).