Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.

Van 10 januari tot en met 3 februari 2022 wordt het Regiofonds voor de tweede keer opengesteld. Er is voor deze 2e ronde 250.000 euro beschikbaar. In de Regiodeal is in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Er volgen in 2022 en 2023 nog twee openstellingsperiodes.

Projectbureau Streekwurk Zuidoost-Friesland

Mensen met een idee of die een project willen indienen, worden verzocht om op tijd contact op te nemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend via www.fryslan.frl/regiofonds. Dit kan tot en met 3 februari 2022. Ook vind je hier de criteria voor een aanvraag.

Andere subsidiemogelijkheden

Naast het Regiofonds kunnen inwoners uit Weststellingwerf met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren ook in 2022 weer gebruik maken van andere subsidiemogelijkheden en fondsen. Denk aan het gemeentelijke Dorpenfonds en het provinciale Iepen Mienskipsfûns.

We denken graag met je mee

In veel gevallen kunnen we als gemeente meedenken in de mogelijkheden. We horen het dus graag als er weer nieuwe ideeën ontstaan aan de keukentafel of aan de stamtafel van het dorpshuis. Laat het weten aan onze dorpencoördinator Klaas Hallema via k.hallema@weststellingwerf.nl.