Als je vermoedt dat iemand in jouw omgeving regels overtreedt dan kun je dit doorgeven aan de gemeente. Je kunt dan kiezen tussen het doen van een melding of het indienen van een handhavingsverzoek. In beide gevallen gaat de gemeente na of jouw klacht terecht is. Als een overtreding wordt geconstateerd is de gemeente bij een melding niet verplicht juridische acties te ondernemen tegen de overtreder. Bij een handhavingsverzoek is de gemeente daar wel toe verplicht. Anonieme meldingen en handhavingsverzoeken worden nooit in behandeling genomen.

Melding

Een melding kan telefonisch of schriftelijk worden ingediend. Telefonische meldingen kunnen gedaan worden bij het informatienummer van de gemeente: 14 0561

Een schriftelijke melding moet gezonden worden naar het College van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega. 

Voor het indienen van een schriftelijke melding kun je gebruik maken van het meldingsformulier, welke je hier onder kunt vinden onder het tabje 'Meldingsformulier'. Schriftelijke meldingen moeten ondertekend zijn en jouw naam en adres moeten er in staan. Ingediende meldingen worden door de gemeente nader onderzocht. Mochten overtredingen worden geconstateerd dan kan de gemeente daartegen optreden. Ze is daar niet toe verplicht. De melder wordt daarover ingelicht.

Handhavingsverzoek

Het kan zijn dat je er al van overtuigd bent dat er sprake is van een overtreding en dat de gemeente sowieso moet optreden. Dan kun je beter geen melding maar een handhavingverzoek indienen. 

Een handhavingverzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend, met behulp van het formulier handhavingverzoek. Als je het formulier volledig invult voldoe je aan alle eisen die de wet er aan stelt.

Het formulier moet je volledig invullen, ondertekenen en sturen naar:

  • Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega.

In het verzoek moet je duidelijk aangeven om welk perceel het gaat en wat de aard is van het verzoek. Ook moet je je persoonlijke gegevens vermelden. Dat betekent dat je je naam en adres moet invullen. Anonieme handhavingverzoeken worden nooit in behandeling genomen. Dat geldt ook voor verzoeken waarin wordt vermeld dat de verzoeker tijdens de afhandeling anoniem wil blijven. Handhavingverzoeken die per e-mail, mondeling of telefonisch worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor het indienen van een handhavingverzoek kun je gebruik maken van het onderstaande formulier.

Achtergrond

Aan het indienen van een melding of handhavingverzoek zijn geen kosten verbonden. Nadat een melding of handhavingverzoek is ingediend stuurt de gemeente je een bericht van ontvangst. Daarna onderzoekt de gemeente jouw melding/verzoek. Bij een melding staat daar geen termijn voor. Een handhavingverzoek moet binnen 8 weken zijn afgehandeld. Een melding kan soms al door een gesprek met de overtreder worden opgelost. Een handhavingverzoek moet uiteindelijk leiden tot een officieel besluit. In dat besluit staat of de gemeente wel of niet gaat handhaven ten aanzien van de door jou gesignaleerde overtreding.