Tussen 17 en 21 januari worden er hekken geplaatst op de toegangswegen naar de Vensterschool en Vlindertuin in Noordwolde. Het college van de gemeente Weststellingwerf en Stichting Comprix hopen hiermee de overlast van jongeren tegen te gaan. De poorten van de hekken zijn tijdens schooltijd open en gaan daarna op slot.

Een groep jongeren veroorzaakt in de avonduren veel overlast op het schoolplein. De overlast bestaat onder andere uit vernielingen en het spuiten van graffiti. Daardoor staan er geen speeltoestellen meer op het schoolplein. Daarnaast wordt er veel (drugs)afval achtergelaten en is er sprake van intimiderend gedrag door de jongeren. Schoolkinderen kunnen hierdoor niet veilig op het schoolplein spelen. Ook voorbijgangers voelen zich onveilig. Het college van B&W en Stichting Comprix vinden dat dit zo niet langer door kan gaan. Daarom nemen ze maatregelen.

Zerotolerance beleid

Eerder werd er al een zerotolerance beleid ingevoerd. Dit betekent dat iedere overtreding hard wordt bestraft. Toch blijft de overlast bestaan. Dit komt mede door de meerdere toegangswegen die als vluchtroutes gebruikt worden. Hierdoor kunnen de politie en handhavers de jongeren niet aanspreken op hun gedrag. De nieuwe hekken op de toegangswegen blokkeren de toegang tot het schoolplein. En zorgen ervoor dat de jongeren moeilijk kunnen vluchten. 

Als deze maatregel helpt tegen de overlast, kan het schoolplein weer worden opgeknapt met onder andere speeltoestellen.