HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  €100.000 per jaar voor dorpenfonds gemeente Weststellingwerf

€100.000 per jaar voor dorpenfonds gemeente Weststellingwerf (27-02-2019)

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Het dorpenfonds kon de afgelopen drie jaren snel aan goede ideeën voor de leefbaarheid in dorpen en wijken tegemoet komen. Het college wil ook de komende jaren initiatieven de ruimte geven. In de begroting 2019-2022 is € 100.000 per jaar opgenomen om het dorpenfonds te vullen. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om een deel van dit geld rechtstreeks beschikbaar te stellen aan de plaatselijke belangen en de wijkverenigingen als vrij inzetbaar werkbudget. De raad neemt hierover op 1 april een besluit.

Meer geld beschikbaar voor initiatieven

Inwoners van de dorpen en wijken hebben veel goede ideeën voor een gezonde, veilige en uitdagende woon- en leefomgeving. En zij willen zich daar ook voor inzetten. In de periode 2016-2018 is via het dorpenfonds ruim €100.000 geïnvesteerd in zeer uiteenlopende plannen. De ruim 35 initiatiefnemers investeerden in totaal ruim €700.000. De komende jaren is hiervoor meer geld beschikbaar. Om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen is het dorpenfonds verhoogd van €33.500 naar €100.000 per jaar.

Werkbudget voor dorps- en wijkverenigingen

Het college wil ongeveer €40.000 van het dorpenfonds rechtstreeks beschikbaar stellen aan de 23 plaatselijke belangen en de wijkverenigingen. “De gemeente hecht veel waarde aan de samenwerking met deze partijen en waardeert hun inzet. Zij hebben een coördinerende rol, maar ook de signalerings- en aanjaagfunctie van deze verenigingen vindt het college erg belangrijk”, aldus wethouder Jack Jongebloed. Dit vraagt veel van deze verenigingen. Een vrij inzetbaar werkbudget kan helpen bij de organisatie van de eigen vereniging, om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en om snel kleine wensen te realiseren. De hoogte van het werkbudget varieert van €1.500 tot €2.000, afhankelijk van de grootte van het dorp. Het college geeft daarmee verantwoordelijkheid aan de dorpen en heeft het vertrouwen dat de inzet van het werkbudget op een afgewogen manier gebeurt.

Projectengeld voor goede ideeën

Het college stelt de raad voor om ongeveer €60.000 per jaar beschikbaar te stellen als projectengeld. Dat betekent dat plaatselijke belangen, wijkverenigingen en daaraan gelinkte werkgroepen ook de komende jaren een subsidieaanvraag kunnen indienen voor hun leefbaarheidsproject. Ook andere bewonersgroepen en verenigingen kunnen voor  ideeën voor buurt, wijk of dorp een beroep op het dorpenfonds doen. De subsidie is maximaal 40% van de totale kosten en het maximale subsidiebedrag is  €7.500.