HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  200 nieuwe woningen in Lindewijk

200 nieuwe woningen in Lindewijk (31-05-2021)

Lindewijk

Nieuw bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van Lindewijk deelgebied 2. Dit ontwerpbestemmingsplan biedt tot 2030 ruimte voor de bouw van 200 nieuwe woningen in de Lindewijk. Het college wil hiermee tegemoet komen aan de landelijke groeiende vraag naar extra woningen.

Veel interesse voor Lindewijk

Deelgebied 1 liet zien dat er veel interesse is voor wonen in de Lindewijk, ook van mensen buiten de gemeente. De ruimte, het groen, het water en alle voorzieningen in de buurt, maken de Lindewijk erg populair. In totaal zijn er de afgelopen jaren 500 nieuwe woningen in deelgebied 1 gerealiseerd. Weststellingwerf was hierdoor in 2020 relatief gezien de snelst groeiende gemeente van Friesland als het gaat om het aantal inwoners.

Planning Lindewijk deelgebied 2

Vanaf 2 juni 2021 kunnen belanghebbenden het ontwerpbestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2 inzien. In het najaar kan het bestemmingsplan deelgebied 2 officieel  worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna kunnen de voorbereidende werkzaamheden in de wijk starten. Begin 2022 worden de eerste bouwkavels uitgegeven.