HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Aanleg glasvezel in volle gang!

Aanleg glasvezel in volle gang! (07-01-2020)

Dit item is verlopen op 07-02-2020.
aanleg glasvezel in volle gang gemeente Weststellingwerf

Het belang van snel internet groeit snel. Maar de aanleg en het beheer hiervan is geen overheidstaak, zoals riolering, het elektriciteitsnet, het gasnet en het drinkwaternet. De aanleg van een netwerk voor snel internet, zoals glasvezel, laten we over aan de vrije markt. Bedrijven bepalen hoe ze met hun bestaande netwerk omgaan en of ze het de moeite waard vinden om dit netwerk te verbeteren of een nieuw netwerk aan te leggen.

Weststellingwerf krijgt een glasvezelnetwerk in het buitengebied en de kernen Wolvega en Noordwolde. “Wij zijn blij dat veel adressen binnen onze gemeente, ook die waar nu nog een trage en onstabiele internetverbinding is, binnenkort een glasvezelaansluiting krijgen. Snel internet wordt steeds belangrijker. Niet alleen ondernemers, maar ook inwoners hebben steeds vaker snel internet nodig, bijvoorbeeld voor zorg of school. En dit geldt uiteraard ook voor onze agrariërs en de maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Snel internet is een must”, zegt wethouder Jack Jongebloed.

In Weststellingwerf leggen drie bedrijven glasvezel aan. KPN Netwerk doet dit in Wolvega en binnenkort ook in Noordwolde. Kabelnoord en Glasvezel Buitenaf leggen glasvezel aan in het buitengebied.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente moet als beheerder van de openbare ondergrond de aanleg van kabels voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk (zoals glasvezel) toestaan. Het college van B&W mag voorwaarden verbinden aan de manier waarop dit wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de aanlegdiepte, hoe om te gaan met knelpunten (bijvoorbeeld bij bomen).

We hebben met de drie bedrijven een overeenkomst afgesloten waarin alle aanlegvoorwaarden zijn vastgelegd. Ook hebben we de twee bedrijven die met de aanleg in het buitengebied aan de slag gaan opgeroepen om met elkaar samen te werken om overlast voor de inwoners zo klein mogelijk te houden. Kabelnoord en Glasvezel Buitenaf hebben de mogelijkheden om samen te werken verkend, maar er toch voor gekozen om elk hun eigen netwerk aan te leggen. Ze stemmen het werk wel zoveel mogelijk op elkaar af.

De gemeente heeft een toezichthouder aangesteld die er op toeziet dat de netwerken volgens de afgesproken voorwaarden worden aangelegd.

Afgelopen maand sprak tijdens de gemeenteraadsvergadering een inwoner in over dit onderwerp en is tot tevredenheid van deze inspreker duidelijk uitgelegd wat wel en niet de rol en taak is van de gemeente bij de aanleg van glasvezel.

Welk bedrijf sluit uw adres aan op glasvezel?

Inwoners van het buitengebied hebben begin vorig jaar een aanbieding gehad van zowel Kabelnoord als Glasvezel Buitenaf. De inwoners kozen zelf bij welke van deze bedrijven ze een contract wilden. Deze bedrijven nemen contact op met hun klanten over de planning van de aanleg en aansluiting. Heeft u vragen, dan kunt u ook bij hen terecht.