HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte

Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte (26-07-2018)

Dit item is verlopen op 26-08-2018.

Door de aanhoudende droogte mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanaf donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Dit is een besluit van Wetterskip Fryslân. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen.

Welke gewassen dat zijn staat op de site van het Wetterskip. Het beregeningsverbod geldt ook als er vergunningen zijn afgegeven. Het verbod geldt nog niet voor sportvelden.

Watertekort

Het beregeningsverbod is ingesteld omdat de vraag naar water op dit moment groter is dan de wateraanvoer. Door de droogte wordt er nu minder water vanuit het IJsselmeer binnengelaten dan nodig is in Fryslân. Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen hebben met elkaar afspraken over maatregelen bij een watertekort: dan treedt de zogenoemde ‘verdringingsreeks’ in werking. Bij een toenemend watertekort worden de maatregelen verder uitgebreid.

Handhaving en boetes

Wetterskip Fryslân houdt in de gaten of iedereen zich aan de maatregel houdt. Bij overtreding van het beregeningsverbod volgt er een boete van € 550 voor particulieren en € 1.500 voor agrarische bedrijven. Daarnaast wordt een dwangsom opgelegd.

Meer weten? Kijk dan op www.wetterskipfryslan.nl