HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Brief van de burgemeester

Brief van de burgemeester (19-03-2020)

Dit item is verlopen op 20-04-2020.
Brief van burgemeester André van de Nadort coronacrisis

Beste inwoners en ondernemers van Weststellingwerf,

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de crisis rond het coronavirus er niet eentje is die zomaar voorbij gaat. De maatregelen van het kabinet voor het bedwingen van het virus zijn ingrijpend. Musea, horeca, zwembaden, sport- en fitnessclubs zijn gesloten t/m 6 april. Ook scholen en kinderdagverblijven zijn dicht. De maatregelen hebben grote gevolgen op ons dagelijkse leven. Voor de een betekent het een periode van ziekte, eenzaamheid of hard werken. Anderen kunnen hun werk niet doen en verliezen hun inkomsten.

Verantwoordelijkheid

Ik hoor en zie dat inwoners en ondernemers in Weststellingwerf de genomen maatregelen goed begrijpen en naleven. Iedereen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Horeca ondernemers sluiten hun deuren. Organisatoren besluiten dat  evenementen niet doorgaan. Inwoners werken zoveel mogelijk thuis en vangen hun kinderen en familie op.  Zorgverleners werken harder dan hard. Hulde daarvoor, want ik realiseer me dat het voor iedereen aanpassen is en veel van jullie vraagt.

Samen nieuwe besmettingen voorkomen

De maatregelen zijn noodzakelijk. Het is belangrijk dat iedereen zich eraan houdt. Alleen samen kunnen wij nieuwe besmettingen met het coronavirus voorkomen. Belangrijk is ook wat je zelf kunt doen. Het zijn adviezen die al vaker zijn gegeven, maar die ik hier toch maar herhaal. Geen handen schudden en knuffels geven. Het is wennen, maar wel noodzakelijk. Vaak de handen wassen, in de elleboog niezen en hoesten en anderhalve meter afstand tot andere mensen bewaren. Voelt u zich wel grieperig of verkouden? Blijf dan thuis.

Wat doet de gemeente?

Natuurlijk doen wij als gemeente ook het nodige om de crisis verder te bezweren. Zo bereiden we een aantal financiële maatregelen voor ondernemers voor. In Friesland werken we sinds vorige week in een provinciebrede crisisorganisatie. Hierin werken de GGD, de Veiligheidsregio, alle gemeenten, politie, brandweer, ambulancediensten en zorgaanbieders nauw met elkaar samen. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Door informatie en afstemming binnen de crisisorganisatie zorgen ziekenhuizen ervoor dat zij genoeg bedden hebben voor wanneer er meer patiënten met het coronavirus opgenomen moeten worden.

Voldoende voorraad

Vanwege de ingrijpende maatregelen lezen we in de kranten dat “het land tot stilstand komt”. Dat is maar ten dele waar. De boeren melken hun koeien, de fabrieken verwerken de melk en de winkels worden bevoorraad. Er is geen noodzaak voor het inslaan van meer levensmiddelen dan normaal. Dat is ook niet aardig voor leerkrachten of verpleegkundigen die na hun werk nog boodschappen doen. Er is voldoende voor iedereen.  

Mooie initiatieven

Ik zie mooie initiatieven ontstaan van mensen die elkaar helpen. Wat extra aandacht voor elkaar in deze tijd van onzekerheid. Vergeet daarbij ook niet onze oudere en chronisch zieke inwoners. Zij zijn het meest kwetsbaar voor het virus. Het is beter om even niet  bij hen op bezoek te gaan. Je kunt natuurlijk wel een keertje vaker bellen of digitaal een berichtje sturen. Een kaartje of een brief is nog steeds leuk.

Ik hoop dat over niet al te lange tijd de coronacrisis voorbij is. En we kunnen constateren dat de maatregelen effect hebben gehad. Via de websites van het RIVM, de GGD en de rijksoverheid blijft u op de hoogte. En natuurlijk informeren wij u ook via weststellingwerf.nl en sociale media.

Ik wens u alle goeds en gezondheid toe,

André van de Nadort,
Burgemeester van Weststellingwerf.