HOME  |  Actueel in Weststellingwerf

Actueel in Weststellingwerf

sfeerafbeelding
 • Raad neemt op 27 februari besluit over profielschets

  (27-02-2017)

  In de profielschets staan de belangrijkste kenmerken opgesomd van de nieuwe burgemeester van Weststellingwerf. Van hem of haar wordt gevraagd om een toegankelijke en zichtbare persoonlijkheid te zijn: stimulerend, signalerend en met oog voor resultaat. De raad van Weststellingwerf zoekt  iemand die gemakkelijk benaderbaar is, goed luistert en investeert in relaties. 

 • Monitoring dienstverlening

  (27-02-2017)

  De gemeente gaat dit jaar haar dienstverlening monitoren. Inwoners van Weststellingwerf die contact hebben met de gemeente, bijvoorbeeld via een telefoongesprek, aan de balie of via internet, krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een korte, online, enquête. Aan bod komen vragen over de dienstverlening en hoe u die ervaren heeft.

 • 30 dagen geen alcohol, kun jij de uitdaging aan?

  (27-02-2017)
  Het IkPas logo

  30 of 40 dagen geen alcohol drinken, fris de lente in, een maandje detoxen...  IkPas is een uitdaging om te kijken wat een maand zonder alcohol met je doet.

 • Uitbreiding carpoolplaats Stellingenweg/A32

  (24-02-2017)

  In de gemeenteraadsvergadering van december sprak wethouder Jack Jongebloed de wens uit tot uitbreiding van de carpoolplaats langs de N351 en A32 in Wolvega in het voorjaar van 2017. Deze wens, en die van de gemeenteraad en gebruikers van het carpoolterrein, gaat in vervulling. Maandag 27 februari wordt er gestart met de aanleg van 20 extra parkeerplaatsen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met 14 maart.

 • De Westwijzer van de maand februari is uit

  (23-02-2017)
  Westwijzer februari 2017

  De Westwijzer is de informatiepagina van de gemeente Weststellingwerf waarin we u bijpraten over actuele zaken die spelen in de gemeente en binnen de overheid. De Westwijzer verschijnt iedere maand in de plaatselijke kranten Stellingwerf en Griffioen.

  De Westwijzer van de maand februari 2017 is uit. Lees de Westwijzer online:

 • Meer dan 100 kinderen doen mee met de eerste lessen Zeemeerminnen in zwembad De Steense

  (22-02-2017)
  Zeemeermin zwemmen

  De eerste (proef)lessen zeemeerminzwemmen in zwembad De Steense in Wolvega zijn van start gegaan. In de voorjaarvakantie konden meisjes en jongens vanaf ongeveer 6 jaar met een A- en B-diploma leren hoe het is om als zeemeermin in het water te zijn.

 • Weststellingwerf zoekt toegankelijke en zichtbare burgemeester

  (20-02-2017)

  Raad neemt op 27 februari besluit over profielschets

  ‘Mensen meekrijgen en verbinden, dat is de opdracht die als nieuwe burgemeester van Weststellingwerf op u wacht’. Zo begint de tekst van de profielschets waarmee de raad een nieuwe burgemeester gaat zoeken. Van hem of haar wordt gevraagd om een toegankelijke en zichtbare persoonlijkheid te zijn: stimulerend, signalerend en met oog voor resultaat. Weststellingwerf zoekt  iemand die gemakkelijk benaderbaar is, goed luistert en investeert in relaties.

 • Nieuw supermarktconvenant in het kader van NIX18

  (20-02-2017)
  Logo Nix18

  We gaan voor 100% goede naleving

  Het supermarktconvenant is een samenwerking tussen zeven supermarkten in de gemeente Weststellingwerf, Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) en de gemeente met als doel het terugdringen van de verkoop van alcohol aan jongeren.

 • Verkeerscursus Bijtanken en Oppoetsen. Het verkeer verandert! Verandert u mee?

  (20-02-2017)
  Poster verkeerscursus bijtanken en oppoetsen

  Elk jaar worden er nieuwe verkeersregels-  en tekens ingevoerd. U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop rijervaring. Weet u wat er eigenlijk allemaal veranderd is?

 • Maaien en onderhouden bedrijventerreinen Wolvega

  (16-02-2017)

  De gemeente Weststellingwerf geeft haar niet verkochte (braakliggende) bedrijventerreinen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 in bruikleen bij agrariërs uit de gemeente. Het betreft percelen op de bedrijventerreinen Uitbreiding Schipsloot + Noord West III (tezamen ca. 12.3 hectare) en De Plantage (ca. 6.2 hectare) te Wolvega.

 • Veel belangstelling voor ondernemersavond

  (16-02-2017)
  Veel belangstelling voor ondernemersavond

  De provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf en de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) organiseerden woensdagavond samen een ondernemersavond in het gemeentehuis in Wolvega. Centraal stonden de kansen en mogelijkheden die er zijn voor MKB-ondernemers om hun bedrijf door innovatie en/of export te laten groeien.

 • Enthousiaste groep nieuwkomers tekent participatieverklaring

  (16-02-2017)

  Op woensdag 15 februari tekenden dertien nieuwkomers de participatieverklaring als onderdeel van de inburgering. Voorafgaand aan de ondertekening volgden zij een workshop over de normen, waarden en regels van Nederland. Het zijn de eerste participatieverklaringen die zijn ondertekend door nieuwkomers die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente Weststellingwerf wonen.

 • Weststellingwerf stelt bomenbeleidsplan op

  (16-02-2017)

  Voor het behoud van de landschappelijke kwaliteit, het groene karakter én een goede leefomgeving binnen onze gemeente is een bomenbeleidsplan opgesteld. Dit plan is door het college van B&W ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 • OWO-gemeenten: laat precariobelasting in tact

  (14-02-2017)

  B&W van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland vragen minister Plasterk via een open brief om de beoogde afschaffing van de precariobelasting te heroverwegen. De OWO-gemeenten vinden het logisch dat de kabels en leidingen die door gemeentegrond lopen, belast worden met de gemeentelijke precariobelasting. Gemeenten gebruiken deze inkomsten om de gemeentebegroting op orde te houden, lastenverzwaring voor burgers te voorkomen en voorzieningen op peil te houden. Dat wordt steeds moeilijker nadat het Rijk de laatste jaren uitkeringen aan gemeenten heeft verlaagd en bezuinigingen vraagt door te voeren.

 • Gemeente, politie en lokale ondernemers tekenen horeca convenant

  (10-02-2017)
  Lokale ondernemers tekenen horeca convenant

  Op dinsdag 7 februari ondertekenden horecaondernemers, burgemeester Gerard Van Klaveren en de politie het horecaconvenant 2017-2018. Het horecaconvenant is bedoeld voor alle horecabedrijven in de gemeente Weststellingwerf.

 • Plaatsing lichtmasten Hamersweg

  (10-02-2017)

  De Hamersweg tussen Oldeholtpade en Ter Idzard wordt vandaag voorzien van lichtmasten.

 • Koninklijke onderscheiding uitgereikt

  (06-02-2017)
  Links Grietje en Roel Hoogkamp, burgemeester, rechts Luit en Joke Viseer. (Foto: Lenus van der Broek)

  Roelof Hoogkamp (Munnekeburen) en Luite Visser (Scherpenzeel) ontvingen zaterdagavond een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Gerard van Klaveren.

 • Openingstijden voorjaarsvakantie zwembad De Steense in Wolvega

  (06-02-2017)
  De Steense zwembad Wolvega

  Tijdens de voorjaarsvakantie (van 20 februari t/m 26 februari 2017) zijn er aangepaste openingstijden in zwembad De Steense in Wolvega.

 • Plaatselijk belang cement voor Vinkegaaster gemeenschap

  (01-02-2017)

  Gisteren, op 31 januari bracht het voltallige college van burgemeester en wethouders een bezoek aan Plaatselijk Belang in Vinkega en werd ontvangen in Paardensportcentrum De Zuidstroom. Regelmatig bezoekt het college actieve bedrijven en organisaties in de gemeente om uit eerste hand te horen wat er speelt.

 • B&W komt deels tegemoet aan wensen raad met betrekking tot de Oudheidkamer

  (31-01-2017)

  Het college van B&W Weststellingwerf heeft besloten om de Oudheidkamer een subsidie van maximaal € 5.000 te verstrekken voor de afronding van de exploitatie. Dit als reactie op het verzoek van de gemeenteraad om tot uiterlijk 1 juli 2017 in de noodzakelijke bedrijfskostenvoering van de Oudheidkamer te voorzien.

 • Inwoners Weststellingwerf willen zichtbare burgemeester

  (30-01-2017)
  Inwonerconsultatie Mijn Burgemeester

  Een burgervader (m/v) die sociaal en betrokken is, benaderbaar en zichtbaar is in alle dorpen. Deze typering springt er uit bij de resultaten van de raadpleging Mijn Burgemeester onder de inwoners van Weststellingwerf, als het gaat over de nieuwe burgemeester. Bijna 700 inwoners hebben aan de raadpleging meegedaan, waaronder ook scholieren. Een hoge score in vergelijking met soortgelijke consultaties bij andere gemeenten.

 • Fiscale hulp via gemeente succesvol!

  (30-01-2017)
  Financiele administratie

  Ruim €130.000 terugverdiend voor 100 huishoudens met een laag inkomen

  Rondkomen met een uitkering is op zich al een kunst. Het is daarnaast lastig om goed bij te houden welke regels, maar ook welke rechten er zijn op toeslagen en aftrekbare posten bij de Belastingdienst. Om die reden heeft het college van B&W vorig jaar aan Cazis gevraagd om mensen die dat willen, te helpen bij belastingzaken.

 • De rekenkamercommissies doen onderzoek naar digitale dienstverlening

  (30-01-2017)

  De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gaan onderzoek doen naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening in die gemeenten.

 • Op naar de stembus! Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

  (25-01-2017)
  Verkiezingen 2017

  Op woensdag 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. U mag uw stem uitbrengen wanneer u: beschikt over de Nederlandse nationaliteit, niet bent uitgesloten van het kiesrecht en 18 jaar of ouder bent.

 • Aangepaste bezoektijden financieel inloopspreekuur

  (23-01-2017)

  Rondkomen, veel mensen hebben er problemen mee. Misschien loopt u achter met de betaling van de vaste lasten. Of heeft u zorgen over uw financiële situatie. De gemeente Weststellingwerf helpt u graag. Samen met u willen wij voorkomen dat u schulden krijgt of dat uw financiële situatie problematisch wordt.