HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Burgemeester informeert raad over ontheffing coronamaatregelen

Burgemeester informeert raad over ontheffing coronamaatregelen (25-01-2021)

Dit item is verlopen op 25-02-2021.
burgemeester informeert raad

Vanaf december 2020 kan de burgemeester op basis van de Tijdelijke wet maatregelen Covid19 in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de coronamaatregelen. Hij legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Burgemeester Van de Nadort heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat de topsportploegen die in Hotel Van der Valk Wolvega verblijven, gebruik mogen maken van het restaurant van het hotel. Victoriapark Wolvega kreeg geen ontheffing voor het houden van selectieproeven voor gecertificeerde professionals op de drafbaan.

Bevoegdheden 

Met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) heeft burgemeester Van de Nadort meer bevoegdheden. De burgemeester heeft geen zeggenschap over coronamaatregelen zoals de avondklok. Hij kan wel in bijzondere gevallen ontheffing van de coronamaatregelen verlenen, mits het risiconiveau van onze regio dat toelaat. Bij de beoordeling van de aanvragen voor een ontheffing staat het belang van de bestrijding van het coronavirus voorop. Maar soms zijn er meer belangen die meewegen. Daarnaast heeft de burgemeester bevoegdheden voor handhaving en kan hij plaatsen aanwijzen waar de coronamaatregelen gelden.

Aanvragen voor ontheffingen 

Tot half januari kreeg burgemeester Van de Nadort twee aanvragen voor ontheffing binnen.  De regel is dat de restaurants in hotels gesloten zijn voor gasten. Team Jumbo-Visma  vroeg samen met Hotel Van der Valk ontheffing van deze regel, zodat de topsportploeg gebruik kan maken van de restaurantfaciliteiten van het hotel. Topsporters en sporters in topcompetities mogen tijdens de lockdown trainen en wedstrijden spelen. De burgemeester verleende de ontheffing, omdat dan ook faciliteiten rondom de topsport nodig zijn. 

Victoriapark Wolvega kreeg geen ontheffing van de coronamaatregelen om de wekelijkse selectieproeven voor gecertificeerde professionals op de drafbaan te hervatten. De draf- en rensport valt niet onder de definitie van topsport en Victoriapark Wolvega is niet aangewezen als topsportlocatie. Daarnaast is de mogelijkheid van een ontheffing niet bedoeld voor reguliere activiteiten.

Wettelijke grondslag 

Voor lokale ontheffingen op de coronamaatregelen is een wettelijke grondslag nodig. Vanaf maart 2020 gebeurde dit volgens de crisisstructuur. De Twm sluit meer aan bij normale bestuurlijke verhoudingen. De coronamaatregelen blijven een zaak van het kabinet. De lokale burgemeesters nemen de bevoegdheid over van de Voorzitter van de Veiligheidsregio. De burgemeester moet advies vragen aan de GGD, overleggen met de buurgemeente en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.