HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  College B&W: nieuwbouw geen optie voor toekomstige schoollocatie Steggerda-De Blesse

College B&W: nieuwbouw geen optie voor toekomstige schoollocatie Steggerda-De Blesse (13-02-2018)

Dit item is verlopen op 13-03-2018.

Schoolbestuur Comprix heeft de gemeenteraad meegedeeld dat het besluit tot fusie van de openbare basisscholen Triangel in Steggerda en Dorpsschool De Blesse wordt uitgesteld. In de verklaring van Comprix wordt aangegeven dat een nieuw gebouw wenselijk is. Burgemeester en wethouders hebben -als reactie op uitstel van de fusie- de schoolbesturen Comprix en Catent laten weten dat nieuwbouw wat hen betreft niet aan de orde is.

Wat is het standpunt van B&W?

Nieuwbouw is volgens burgemeester en wethouders geen optie voor de locatie van de uiteindelijke basisschool van Steggerda en De Blesse. De huidige locatie van de Fredericusschool in Steggerda is volgens het college een goede locatie voor de toekomstige school. Het college heeft de gemeenteraad van dit standpunt op de hoogte gesteld. 

Wanneer komt huisvesting aan de orde?

Vanaf 2013 wordt op bestuurlijk en op schoolniveau gesproken over de toekomst van het basisonderwijs in Steggerda en De Blesse, mede vanwege de dalende leerlingenaantallen. De betrokken schoolbesturen van de drie basisscholen Fredericus in Steggerda (Catent), Triangel in Steggerda en Dorpsschool De Blesse (Comprix) hebben een stappenplan opgesteld. Fusie van beide openbare basisscholen was de eerste stap.