HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  College op bezoek bij LTO

College op bezoek bij LTO (20-03-2017)

Dit item is verlopen op 20-04-2017.
agrarisch bedrijf van Ziel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op uitnodiging van LTO Noord afdeling Weststellingwerf een presentatie bijgewoond over Jumpstart. De Coöperatie Jumpstart faciliteert melkveehouders die samen met anderen monomestvergisting op het eigen bedrijf willen realiseren. Ook in Weststellingwerf hebben melkveehouders belangstelling voor dit innovatieve systeem. 

Tijdens het bestuurlijke overleg met LTO Noord afdeling Weststellingwerf, dit jaar op het bedrijf van Gerard en Hieke Ziel in Nijelamer, is het college niet alleen geïnformeerd over Jumpstart. Voorzitter Hans Hoekstra vertelde enthousiast over datgene wat er nu speelt in de agrarische sector. Zo doen bijvoorbeeld een groot aantal agrariërs in Weststellingwerf mee met het project Schoon Erf, Schoon Water en hebben twaalf agrariërs deelgenomen aan de door de gemeente gesubsidieerde Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen.

Het overleg eindigde met een rondleiding over het bedrijf van Ziel.

Het agrarisch bedrijf van Ziel

(Foto: Frans Kloosterman)