HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  College van B&W stemt in met centrumplan Wolvega

College van B&W stemt in met centrumplan Wolvega (03-06-2021)

Centrumvisie Wolvega

Sinds de zomer van 2020 werken ondernemers en inwoners samen met de gemeente aan een plan om het centrum van Wolvega compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Hiervoor hebben zij een centrumvisie opgesteld waarin staat hoe het centrum eruit moet komen te zien. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de plannen. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de centrumvisie.

In de centrumvisie staat hoe het centrum van Wolvega en de uitstraling van het centrum verbeterd kan worden. Daarvoor is de visie opgedeeld in vier thema’s:

1. Compact centrum met duidelijke sfeergebieden
Om het centrum compacter te maken, wordt het centrum opgedeeld in vijf sfeergebieden. In het midden van het centrum staan de horeca en de detailhandel centraal. Dit is het kernwinkelgebied. De uiteinden van het centrum blijven ingericht als gebieden voor de dagelijkse boodschappen. Tussen de boodschappengebieden en het kernwinkelgebied komen gemengde (verblijfs)gebieden. Hier is ruimte voor winkels, horeca, kantoren, wonen en evenementen.

2. Goed bereikbaar & duidelijke routes
De verkeersroutes in en rondom het centrum moeten duidelijker worden. Daarnaast moet het centrum voor iedereen goed toegankelijk zijn. Ook voor mensen die slecht ter been of invalide zijn.

3. Aantrekkelijk verblijfsklimaat
Het centrum moet niet alleen functioneel zijn, maar ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. Dit willen de ondernemers en de gemeente realiseren door het centrum onder andere groener in te richten en meer zitplekken te creëren.

4. Samenwerking versterken
De gemeente en de ondernemers willen een samenwerkingsorganisatie voor Wolvega-centrum opzetten. Dit moet ervoor zorgen dat ondernemers binnen het centrum meer met elkaar gaan samenwerken.

Uitvoering centrumvisie

Naast de centrumvisie is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staat concreet wanneer wat gebeurt en door wie dit wordt opgepakt. De gemeente kan de uitvoering van de centrumvisie niet alleen doen. Daarom zijn de Winkeliersvereniging Wolvega (WOW) en horeca- en winkelondernemers nauw betrokken bij het maken van de centrumvisie en het uitvoeringsprogramma. Wethouder Roelof Theun Hoen is blij met de goede samenwerking die hierdoor met de ondernemers is ontstaan: “Het is belangrijk dat we samen optrekken. We hebben ieder onze verantwoordelijkheden en belangen, maar alleen door samen te werken bereiken we een voor alle partijen optimaal resultaat. We gaan vol vertrouwen samenwerken aan de uitvoering van deze visie.”

Raadsbesluit

Op 21 juni en 5 juli vergadert de gemeenteraad over de centrumvisie. Als de gemeenteraad instemt met de centrumvisie, wordt de uitvoering daarvan de komende jaren in delen opgepakt. Allereerst wordt na de zomer het schetsontwerp voor de herinrichting van de winkelstraat uitgewerkt tot een definitief ontwerp.  

Meer informatie

De centrumvisie en het uitvoeringsprogramma zijn te vinden op weststellingwerf.nl/centrum-wolvega.