HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Collegebezoek aan LTO Weststellingwerf

Collegebezoek aan LTO Weststellingwerf (04-03-2020)

B&W op bezoek bij LTO

Op dinsdagmiddag 3 maart had het college van Weststellingwerf de jaarlijkse ontmoeting met het bestuur van LTO Weststellingwerf. Het college werd hartelijk ontvangen op de boerderij van de familie Bergman  in Oldetrijne.

Voorzitter Hans Hoekstra prees in zijn openingswoord de goede contacten tussen LTO en gemeente. Naar aanleiding van een recente brand elders vroeg hij aandacht voor de veiligheidsaspecten van agrarische bedrijven. Burgemeester van de Nadort gaf aan dat de Veiligheidsregio altijd bereid is om voorlichting te geven, ook welke preventieve maatregelen er kunnen worden genomen.

De heer Nico van der Weerd vertelde het college over de ontwikkelingen van de Veenweideproblematiek en op welke manier de agrariërs er bij zijn betrokken. 

LTO Weststellingwerf had de heren Meindertsma en Suichies van de Rabobank uitgenodigd trends en ontwikkelingen te delen ten aanzien van de toekomst voor de landbouw. Dat leidde tot een inhoudelijk gesprek over mogelijke verdienmodellen en vernieuwingen en circulariteit in de landbouw.

Tenslotte kreeg het college een rondleiding over het bedrijf.