HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Coronacompensatie voor maatschappelijke organisaties in Weststellingwerf

Coronacompensatie voor maatschappelijke organisaties in Weststellingwerf (19-01-2021)

Dit item is verlopen op 19-02-2021.

Het college van Weststellingwerf wil culturele organisaties, dorpshuizen en lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd helpen, die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben.  Het college vraagt  de gemeenteraad om hiervoor  € 212.000 beschikbaar te stellen. Als het budget beschikbaar is, stelt de gemeente subsidieregelingen open.

Waarom is compensatie nodig?

Maatschappelijke organisaties zijn belangrijk voor de leefbaarheid in Weststellingwerf. Veel inwoners zijn er actief als vrijwilliger of maken gebruik van de voorzieningen. Door de coronacrisis lijden veel maatschappelijke organisaties financiële schade. Het college wil graag dat deze organisaties blijven bestaan en komt met een tijdelijke subsidieregeling over 2020. Daarnaast wil het college met een ‘noodfonds’ maatschappelijke organisaties helpen, die in financiële nood komen omdat ze buiten de diverse regelingen vallen.  

Wie komen voor de compensatie in aanmerking?

Met  de subsidieregeling kan Weststellingwerf culturele instellingen, verenigingen amateurkunstbeoefening, dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd financieel tegemoet komen, wanneer zij voldoen aan de voorwaarden. Er zijn daarnaast andere lokale maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk in financiële nood. Zij kunnen een beroep doen op het noodfonds, wanneer zij geen gebruik kunnen maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen.  De behandeling van deze aanvragen wordt maatwerk.

Het Rijk heeft diverse ondersteunende regelingen voor bedrijven en ondernemers, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast hebben sommige sectoren, zoals sportverenigingen, al van het Rijk compensatie ontvangen.  

Wanneer kun je subsidie aanvragen?

De gemeente heeft van het Rijk extra geld ontvangen om financiële schade door corona te kunnen compenseren. Het college vraagt de raad om hiervan € 212.000 beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling en het noodfonds. Zodra de raad de middelen beschikbaar stelt, kan het college de subsidieregelingen vaststellen en openstellen voor aanvragers. Op dat moment informeert de gemeente wie in aanmerking komt voor de regeling, wat de voorwaarden zijn en hoe een aanvraag ingediend kan worden.

Wat doet de gemeente nog meer?

Weststellingwerf besloot in het voorjaar 2020 om maatschappelijke instellingen die ruimten van de gemeente huren tegemoet te komen. De gemeente ondersteunde ondernemers en zzp-ers door gemeentelijke belastingen later te innen en ruimhartige betalingsregelingen te treffen. Verder hoeven verenigingen en organisaties geen subsidie over 2020  terug te betalen, wanneer zij vanwege de lockdown geen tegenprestatie konden leveren.

Ook in 2021 bekijkt de gemeente of vanwege de coronacrisis aanvullende maatregelen nodig zijn om inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te ondersteunen.