HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Deel je zorgen en ideeën met de burgemeester en wethouders  

Deel je zorgen en ideeën met de burgemeester en wethouders   (25-03-2021)

Senioren in beweging (foto: Lenus van der Broek)

Luisteren naar de inwoners van Weststellingwerf en samen komen tot oplossingen en nieuwe ideeën. Dat willen burgemeester Van de Nadort en de vier wethouders van onze gemeente graag. Daarom gaan ze graag in gesprek, met iedereen die dat wil. ‘Je mag het met elkaar oneens zijn’, zegt de burgemeester. ‘Waar het om gaat, is dat je de dialoog aangaat. Juist nu, in deze coronatijd.’ 

André van de Nadort praat met veel inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van groepen en organisaties. ‘Daarbij kun je denken aan een ouder iemand, die vindt dat de maatregelen niet streng genoeg nageleefd worden. Maar ook aan iemand, die juist vindt dat de maatregelen  wat overdreven zijn. De grote overeenkomst tussen iedereen die ik spreek, is dat hun zorgen oprecht zijn.’  

Lekker eerlijk 

Juist de groep die vaak ‘lekker eerlijk’ is, merkt wethouder Mariska Rikkers, klopt het minst makkelijk aan bij de gemeente. ‘Dat vinden ze politiek. Maar dit is niet Den Haag, dit is jouw dorp. Jongeren missen natuurlijk erg veel in deze tijd; hun sociale leven staat grotendeels stil. Ik wil graag vaker spreken met jonge mensen. Om te horen over tegen welke problemen ze aanlopen en over hun goede ideeën. Want die hebben jongeren meer dan genoeg!’ 
 
Naast jongeren, is Rikkers als wethouder onder meer verantwoordelijk voor werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening. De wethouder is bang dat de drempel om hulp te vragen in coronatijd nog hoger is dan anders. ‘Normaal hebben we inloopspreekuren, waar je zo even naar binnen loopt. Nu is alles op afspraak. Ik wil mensen op het hart drukken: er zijn geen rare vragen.’ 

Ook vindt Rikkers het leuk als mensen iets laten zien waar ze trots op zijn. ‘Dat kan gewoon. Uiteraard binnen de beperkingen van de coronamaatregelen. Laten we vooral kijken naar wat er wél kan.’ 

Diepe buiging 

Daar is Hanneke Zonderland, de wethouder die zich onder andere met ouderen en vrijwilligers bezighoudt, het helemaal mee eens. ‘Ik ben zo verrast en geraakt door hoe onder andere de zorgaanbieders, vrijwilligers, kerken en seniorenvereniging OSW reageren op de huidige omstandigheden’, zegt Zonderland. ‘Na de eerste grote schrik, kwam iedereen direct in actie om te kijken wat er wél mogelijk is. Zorgaanbieders houden contact met hun cliënten via beeldbellen of wandelgesprekken.  Mensen die niet naar de dagbesteding kunnen, krijgen thuis hobbypakketjes of leesvoer bezorgd. Soms wordt er zelfs spontaan lekker voor hen gekookt. Allemaal vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en saamhorigheid. Ik maak een heel diepe buiging voor al die mensen.’ 

Wethouder Zonderland legt graag haar oor te luister bij wie dat wil. ‘Aan het begin van deze collegeperiode was ons voornemen om dicht bij de mensen te staan. Dat kan nu misschien niet zoals  we dat voor ogen hadden, maar ook ik kijk graag naar wat er wél kan.’ 

Creatieve oplossingen 

Sportwethouder Jack Jongebloed was blij met het overleg met de sportverenigingen kort na de eerste corona-persconferentie. ‘De gemeente en de verenigingen spreken elkaar sindsdien regelmatig en na elke persconferentie. Als gemeente geven we vooral informatie over regels en financiële regelingen. De sportverenigingen vinden samen creatieve oplossingen voor de uitdagingen waar deze coronatijd ze voor stelt. De aanleiding is heel vervelend. Toch heeft hierdoor het lokale Sport- en Beweegakkoord versneld vorm gekregen. Ik ben erg trots op de prachtige samenwerking en verbondenheid die is ontstaan.’ 

Die trots voelt hij ook voor de sportcoaches van het Beweegteam. Zij zorgen in deze rare tijden voor beweegmomenten voor kinderen, senioren en bijvoorbeeld mensen met chronische aandoeningen of fysieke beperkingen. ‘Zo startte het Beweegteam een lokale fietsgroep voor senioren en een wandelgroep voor diabetici. Die groepen zijn zelfstandig verder gegaan. ‘Bij de wandelgroep sloten mensen zonder diabetes zich aan. Gewoon, voor de gezelligheid en om lekker te bewegen.’ 

Bellen

Ook wethouder Roelof Theun Hoen, die zich onder meer inzet voor ondernemers, zoekt nadrukkelijk de samenwerking met lokale partijen. ‘We verlaagden als gemeente eenmalig de reclamebelasting en vullen die deels aan.’ De Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW) en Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega (WOW) haakten daarbij aan. De SOW geeft alle horecaondernemers een voucher, goed voor de helft van de kosten van activiteiten tot maximaal 1000 euro. En de WOW verlaagt de contributie van 200 naar 100 euro.  

Hoen weet dat veel ondernemers het zwaar hebben. ‘Het ligt hier in het Noorden niet in onze aard om onze eigen zaken aan de grote klok te hangen’, denkt hij. ‘Stiekem trots, kun je wel zeggen. Nu geldt echter meer dan ooit: laat het weten als je het zwaar hebt. Je mag me altijd bellen.’ 

Zijn telefoon rinkelde in het afgelopen coronajaar al regelmatig. ‘Met name voor de zwaar getroffen horeca konden we echt iets doen. Denk aan het verruimen van de terrassen, zonder extra kosten voor de horecaondernemer. Je moet je aan de regels houden, maar ik denk graag mee over creatieve oplossingen. Dat is wat je wilt: dat je samen optrekt en elkaar aanvult.’ 

Meld je aan voor een gesprek

Burgemeester en wethouders maken graag tijd vrij voor jouw verhaal. Dus ga in gesprek en vertel wat je bezighoudt. Dat kan telefonisch, via een videogesprek, op 1,5 meter afstand gewoon aan je voordeur of via een ‘raamgesprek’. Meld je aan via de onderstaande knop. Of bel 14 0561.   

Aanmeldformulier

Het beweegteam geeft instructie aan de senioren van Stuyvesant State Wolvega (foto Lenus van der Broek)

Senioren van Stuyvesant State Wolvega in beweging (foto Lenus van der Broek)