HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Dienst in bedrijf geeft voorlichting aan statushouders over kansberoepen

Dienst in bedrijf geeft voorlichting aan statushouders over kansberoepen (07-11-2019)

Dit item is verlopen op 05-12-2019.
Kansberoepen dienst in bedrijf wolvega

Het re-integratiebureau van de gemeente, Dienst in bedrijf, begeleidt mensen naar werk of school. We willen dat iedereen zo kort mogelijk een uitkering heeft. Daarom bieden we trajecten aan die passen bij de persoon, maatwerk noemen we dat. Voor de groep statushouders was het tot nu toe lastig om werk te vinden. Voor deze groep willen we als Dienst in bedrijf daarom zoveel mogelijk de obstakels wegnemen die er in de praktijk zijn. Dat kan een taalachterstand zijn, onbekendheid met de Nederlandse cultuur en manier van werken, maar het kunnen ook vooroordelen zijn waar ze tegenaan lopen. Onderdeel in deze aanpak van Dienst in bedrijf is de voorlichting ‘Kansrijke Beroepen’. Dit jaar zijn er al vijf bijeenkomsten geweest en hebben 35 mensen deze voorlichting gevolgd.

Waarom deze voorlichting?

Kansberoepen geven aan dat er veel vacatures zijn en dus ook meer kansen om betaald werk te krijgen. Kansberoepen zijn er voornamelijk  in de richting:

  • Bouw
  • Techniek
  • Zorg
  • Schoonmaak
  • Logistiek

Voor veel statushouders betekent dit dat ze een hele andere weg in moeten slaan, omdat hun werkervaring niet aansluit bij de vraag in Nederland. Ook zijn de diploma’s uit hun geboorteland hier minder waard of zijn ze zelfs helemaal niet geldig. Iemand die bijvoorbeeld in Syrië als advocaat heeft gewerkt zal hier in Nederland weer een volledige studie moeten doen. Dan moet je wel de Nederlandse taal beheersen. Veel hoogopgeleide vluchtelingen moeten daarom weer bij de basis beginnen.

Naast de kansberoepen is er daarom ook uitgebreid aandacht voor de opleidingsmogelijkheden. Een opleiding (in combinatie met werk) biedt misschien wel de beste kans om een baan te vinden voor een lange tijd. Voor de hoogopgeleide statushouder, maar ook voor iemand die niet naar school is geweest.

Hoe ziet zo’n voorlichting er uit?

De voorlichtingen zijn interactief en hebben een ontspannen sfeer. Naast vertellen over kansberoepen, opleidingen en wetgeving, gaan we vooral in gesprek. Dit doen we in niet al te grote groepen en met behulp van een tolk, zodat we elkaar zeker goed begrijpen.

De motivatie is groot bij deelnemers en er ontstaan leuke gesprekken. Deze zijn per groep weer anders, maar uiteindelijk wil iedereen graag aan de slag. Het is mooi om onze statushouders met deze voorlichting perspectief te bieden op werk of een opleiding.

Hoe verder?

Met veel nieuwe informatie gaan de mensen weer naar huis. Ze laten weten welk sector hen aanspreekt en waar ze meer over willen weten. Hierin worden ze begeleid door hun activeringscoach. Een vervolgstap is nu om ze kennis te laten maken met de door hun gekozen opleiding of kansberoepen.