HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Digitale bijeenkomst toekomst centrum Wolvega

Digitale bijeenkomst toekomst centrum Wolvega (29-10-2020)

digitale bijeenkomst centrumontwikkeling wolvega

Hoe ziet de toekomst van centrum Wolvega eruit? Dinsdagavond 27 oktober was er een digitale bijeenkomst over de ontwikkeling van het centrum van Wolvega. Zo’n 70 ondernemers, inwoners en andere belangstellenden waren digitaal aanwezig en gingen met elkaar hierover in gesprek.

De gemeente Weststellingwerf werkt aan een toekomstplan voor het centrum van Wolvega, een zogenoemde centrumvisie. Adviesbureau BRO begeleidt het opstellen van de centrumvisie en de uitvoering daarvan. Tijdens de bijeenkomst deelde BRO de eerste analyses van het centrum. Daarnaast werd er ingegaan op het unieke karakter van Wolvega. Daarna werden de aanwezigen gevraagd om mee te denken over de toekomst van het centrum: wat moeten we veranderen? Wat moeten we behouden? Wat kunnen we versterken?

Aanwezigen in gesprek over vijf thema’s

Deze vragen werden behandeld in kleinere groepen, ingedeeld op de vijf thema’s: bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, samenwerking, verblijfsklimaat, ruimtelijke situatie en de relatie tussen het centrum en het Homecenter. Alle deelnemers konden vooraf hun voorkeur voor een thema aangeven. Elke deelnemer volgde twee sessies met twee verschillende thema’s. De deelnemers deelden hun zorgen, verbeterpunten en pluspunten met elkaar. Er werd onder andere aangegeven dat de onderlinge samenwerking in centrum een verbeterpunt is.  Ook de inrichting van de winkelstraat is volgens de deelnemers een belangrijk aandachtspunt.

Vervolg

Gemeente Weststellingwerf en BRO zijn heel tevreden over het verloop van de avond en de uitkomsten. BRO rondt haar analyse nu af met behulp van de uitkomsten van de avond en gebruikt diezelfde uitkomsten ook bij het opstellen van de uiteindelijke centrumvisie. Bij de visie hoort ook een uitvoeringsagenda, die de visie vertaalt naar concrete acties. Naar verwachting is de visie in maart klaar, waarna deze door de gemeenteraad zal worden behandeld.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het project Centrumontwikkeling Wolvega en de presentatie van BRO van 27 oktober.