HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Dorp maakt plan voor Spokeplas

Dorp maakt plan voor Spokeplas (03-07-2020)

Dit item is verlopen op 03-08-2020.
Spokeplas

De gemeente Weststellingwerf verstrekt een subsidie van €15.000 aan het Plaatselijk Belang De Eendracht uit Noordwolde voor het plaatsen van speeltoestellen bij de Spokeplas. Het Plaatselijk Belang heeft gezamenlijk met inwoners en ondernemers een plan opgesteld om de omgeving van de Spokedam aantrekkelijker te maken voor bezoekers en inwoners.

In het najaar van 2019 heeft de gemeente het Plaatselijk Belang uitgenodigd om samen te kijken naar de mogelijkheden om de omgeving van de Spokedam weer aantrekkelijker te maken voor bezoekers en inwoners. In dit gesprek zijn verschillende ideeën aan bod gekomen. Na het  gesprek heeft het Plaatselijk Belang de handschoen opgepakt en is voortvarend aan de slag gegaan. In december is er een grote bijeenkomst geweest met inwoners, ondernemers, Staatsbosbeheer en de gemeente waar iedereen zijn of haar mening en ideeën kon laten horen. Uit deze bijeenkomst is een werkgroep ontstaan en zij hebben, onder leiding van het Plaatselijk Belang, een mooi plan gemaakt die bestaat uit meerdere fases. 

In fase 1 (2020) worden er speeltoestellen geplaatst  en wordt het strandje aangepakt. Uiteraard is een en ander wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona. De gemeente steunt het plan en draagt €15.000 bij. 

Wethouder Roelof Theun Hoen is blij met de plannen. “Na het gesprek met het Plaatselijk Belang zijn zij, samen met inwoners en ondernemers, hard aan het werk gegaan. Ook de gemeente en Staatsbosbeheer zijn  actief betrokken. We vinden het als gemeente belangrijk om samen te werken met inwoners. Dit is hier een mooi voorbeeld van.”