HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Eerste fase aanpak fietspad langs de Linde dit jaar van start

Eerste fase aanpak fietspad langs de Linde dit jaar van start (16-02-2018)

Dit item is verlopen op 16-03-2018.

In de Investeringskalender 2017-2027 is de aanpak van het fietspad langs de Linde opgenomen. De voorbereidingen voor dit project zijn inmiddels zover gevorderd, dat er zicht is op concrete uitvoering in de eerste fase: het gedeelte vanaf de Steenwijkerweg tot aan de Driewegsluis.

Het onder fietsers geliefde fietspad, dat ook door veel toeristen wordt gebruikt, ligt op een dijk van het Wetterskip. Die dijk doet tevens dienst als waterkering. Er waren daardoor diverse onderzoeken nodig voordat een vergunning voor werkzaamheden aan het fietspad wordt verleend. Daarnaast heeft de functie van de dijk als waterkering de consequentie dat in het stormseizoen (oktober-maart) geen ingrijpende werkzaamheden mogen plaatsvinden op de dijk.

Fietsroute in hoogseizoen beschikbaar

Dit betekent dat het grootste deel van de werkzaamheden in het fietsseizoen van 2018 plaatsvindt. Om het fietspad zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor inwoners en toeristen én om de bereikbaarheid van Paviljoen Driewegsluis te garanderen, wordt de uitvoering opgeknipt in drie delen. Ook zijn er omleidingsroutes beschikbaar, zodat een groot deel van de populaire fietsroute beschikbaar blijft gedurende het fietsseizoen.

Planning

Als eerste wordt het Stroomkantpad (van Steenwijkerweg tot Sasbrug) aangepakt. Daarna volgt Gapenburg, eerst het deel vanaf de Sasbrug tot aan de Merriemaden en vervolgens het deel vanaf de Merriemaden tot aan de Driewegsluis. Voor het laatste stukje is geen omleidingsroute te maken. Daarom wordt dat deel uitgevoerd voordat het recreatieseizoen 2019 start.

Volgens planning zal de gehele eerste fase van het nieuwe fietspad langs de Linde voor het fietsseizoen van 2019 klaar zijn. Het fietspad wordt uitgevoerd in asfalt op een ondergrond van schuimbeton en wordt verbreed naar twee meter. Binnenkort start het aanbestedingstraject, waarmee een partij wordt gezocht die het project gaat uitvoeren.

Fase 2

In de loop van dit jaar wordt meer duidelijk over de uitvoering van fase 2, het deel van de Steenwijkerweg tot Kontermans, een gebied waar ook de gebiedscommissie Beekdal-Linde aan de slag gaat.