HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Financiële bijdrage voor FC Wolvega

Financiële bijdrage voor FC Wolvega (03-09-2019)

Dit item is verlopen op 03-10-2019.
Financiële bijdrage voor FC Wolvega

Het college van B&W heeft aan de raad voorgesteld om FC Wolvega een bijdrage van € 400.000 te geven voor het uitvoeren van hun Masterplan: het inrichten en opknappen van Sportpark Molenwiek. De bijdrage is bedoeld voor de aanleg van onder meer een kunstgrasveld, verlichting en dug outs op en rond het hoofdveld en het opknappen van de entree. De raad neemt op 30 september een besluit over het voorstel.

Waarom heeft FC Wolvega de bijdrage nodig?

Het bestaande wedstrijd-trainingsveld van FC Wolvega wordt vanwege ruimtegebrek voor teveel trainingen gebruikt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het veld. Het Masterplan biedt hiervoor een oplossing. FC Wolvega levert zelf ook een aanzienlijke bijdrage in geld en werkzaamheden. Daarnaast heeft FC Wolvega bij diverse andere instanties, waaronder het rijk, subsidies aangevraagd en gekregen. Start van uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in voorjaar/zomer 2020.

Waarom investeert de gemeente in het Masterplan? 

Investeren in het Masterplan van FC Wolvega levert een belangrijke bijdrage aan een aantal maatschappelijk doelen van de gemeente:

  • Het bevorderen van sport en bewegen
  • Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid
  • Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren

Het voorstel is om de bijdrage van € 400.000 te financieren uit het dynamische investeringsbudget.