HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Friese overheden lanceren klimaatatlas

Friese overheden lanceren klimaatatlas (27-11-2018)

Dit item is verlopen op 27-12-2018.

Maandag 26 november is tijdens het Friese klimaatevent ‘Oer de grinzen’ de Friese klimaatatlas gelanceerd. De Friese klimaatatlas brengt in beeld wat de klimaatverandering betekent en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

In Fryslân hebben overheden met elkaar afgesproken om volgens de methodiek van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in drie stappen aan de slag te gaan met klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering).

Deze stappen zijn:

  1. (weten): We brengen in beeld brengen wat de kwetsbaarheden zijn.
  2. (willen): We gaan in gesprek met alle betrokkenen om gezamenlijk ambities te formuleren voor een klimaatbestendig Fryslân.
  3. (weten): We gaan samen aan de slag om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

Met het opstellen van de Friese klimaatatlas is de eerste stap gezet. Meer informatie: www.frieseklimaatatlas.nl