HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Friezen voelen zich betrokken bij energietransitie

Friezen voelen zich betrokken bij energietransitie (29-04-2020)

Dit item is verlopen op 05-05-2020.
ragenlijst Regionale Energie Strategie

Bijna 2.000 Friese inwoners hebben de online vragenlijst van de Regionale Energie Strategie ingevuld. In de afgelopen twee weken hebben ze aangegeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Friesland. Tot nu toe geeft meer dan de helft van de respondenten aan zich zorgen te maken over klimaatverandering en zich verantwoordelijk te voelen voor hun rol in de energietransitie. Inwoners van Friesland hebben nog een paar dagen de tijd om de enquête in te vullen.​ De online vragenlijst staat tot en met 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.

Friese overheden willen de energievoorziening in Friesland verduurzamen en betrekken hier graag hun inwoners bij. Via de campagne ‘Kies voor Jelte’ roept het Friese jongetje Jelte inwoners op om te kiezen voor een duurzame toekomst en een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen bij het maken van de definitieve Friese Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een uitwerking van het Nationaal Klimaatakkoord en beschrijft hoeveel elektriciteit Friesland in 2030 gaat opwekken met wind- en zonne-energie op land.

Vragenlijst tot en met 3 mei online

Via kiesvoorjelte.nl kunnen inwoners van Friesland aangeven of en hoe ze willen meedenken over schone energie. De lijst bestaat uit maximaal tien vragen en invullen duurt ongeveer vijf minuten. Deelname is anoniem.

Wethouder Hanneke Zonderland van gemeente Weststellingwerf kijkt uit naar de resultaten van de vragenlijst: “Het is belangrijk om te weten hoe onze inwoners betrokken willen worden bij de energietransitie. Schone energie is van ons allemaal. We willen graag samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de juiste keuzes maken voor wind- en zonne-energie.”

Regionale Energie Strategie

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken, over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. Friesland is daar één van. Provincie Fryslân, de achttien Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander werken hier in samen. De Friese concept-RES is klaar. Hierin staat welke elektriciteit al wordt opgewekt in Friesland, hoeveel opwek er op de planning staat en welke kansen er zijn om Friese woningen aardgasvrij te verwarmen. Meer informatie staat op resfryslan.frl.