HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Fryslân fan Boppen vliegt over gemeente Weststellingwerf

Fryslân fan Boppen vliegt over gemeente Weststellingwerf (28-04-2020)

fryslan fan boppen

Vanaf 15 april vliegen er drones boven Friesland. Deze drones leggen hoopvolle boodschappen van en door Friezen in coronatijd vast. Dit project is een initiatief van alle Friese burgemeesters en heet “Fryslân fan Boppen”. Tijdens Koningsdag vlogen de drones over gemeente Weststellingwerf. Inwoners konden zich inschrijven als ze mee wilden doen met de actie Fryslân fan Boppen. 

Drones over Noordwolde, De Blesse en Wolvega

Op maandag 27 april, tijdens Koningsdag, vlogen de drones over Zuidoost Friesland. De start was bij Beetsterzwaag en Oldeberkoop. Daarna vlogen ze over Noordwolde, De Blesse en Wolvega. Inmiddels zijn de beelden uitgezonden op Omrop Fryslân en door de Leeuwarder Courant.