HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeente en Plaatselijk Belang ondertekenen aanvulling op de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade

Gemeente en Plaatselijk Belang ondertekenen aanvulling op de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade (25-03-2021)

griffioen

Op woensdag 24 maart hebben Henk Jaspers (voorzitter Plaatselijk Belang Nijeholtpade) en wethouder Hanneke Zonderland het addendum Wonen getekend.  Dit addendum is een aanvulling op het thema wonen dat al was opgenomen in de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade.

Waarom een aanvulling op de maatschappelijke overeenkomst?

Met het tekenen van dit addendum zijn er aanvullende en meer concrete afspraken gemaakt op het thema wonen. De afspraken richten zich vooral op samenwerking, het onderzoeken van mogelijkheden en op ondersteuning.

Verkennende gesprekken 

De ondertekening is het startpunt van het samenwerkingstraject met jongeren in het dorp. Er worden nog geen huizen gebouwd, maar de vraag naar starterswoningen is aanwezig. Starters wordt de ruimte geboden om met een plan te komen voor de realisatie van starterswoningen. De gemeente gaat met de jongeren in gesprek om bijvoorbeeld te kijken wat de idee├źn zijn en op welke vlakken ondersteuning  gewenst is. Het is een nieuwe vorm van samenwerken die we in Nijeholtpade met de jongeren in gang gaan zetten. 

Op een later moment, waarschijnlijk in de loop van april, worden ook de gesprekken met de zogenoemde herbestemmers gevoerd. Dit zijn inwoners die nu in een (te) groot huis wonen die mogelijk aangepast kan worden. De gemeente zal met deze inwoners de haalbaarheid van de plannen bespreken. 

Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade

In de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade staan 12 verschillende projecten waar we als gemeente en dorp aan werken en afspraken over hebben gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om de (her)inrichting van de Hoofdweg, de aanpak van de Binnenweg en de energietransitie. 

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie  van Nijeholtpade en de Omgevingsvisie Weststellingwerf waren inspiratie voor de Maatschappelijke Overeenkomst. Nijeholtpade stelde in 2018 een eigen omgevingsvisie op (Dorp in het Groen), een plan van en voor het dorp. Het geeft aan wat er leeft in het dorp en waarmee Plaatselijk Belang zich bezig houdt op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid. 
In de Omgevingsvisie van Weststellingwerf staat dat de gemeente op een innovatieve manier wil samenwerken met haar inwoners. Een onderdeel is het samen maken van afspraken over projecten die dorpen willen starten of al worden uitgevoerd.