HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeente Weststellingwerf en schoolbesturen maken gezamenlijke onderwijsvisie

Gemeente Weststellingwerf en schoolbesturen maken gezamenlijke onderwijsvisie (30-03-2021)

griffioen

De gemeente Weststellingwerf heeft samen met de schoolbesturen van alle scholen in de gemeente een onderwijsvisie opgesteld. De gemeente en de schoolbesturen willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Weststellingwerf een passende en doorlopende schoolloopbaan bieden. Goed onderwijs is nodig om als kind goed te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Veranderingen in onderwijstaken

Binnen het sociaal domein van de gemeente hebben de afgelopen jaren verschillende veranderingen plaatsgevonden. Ook voor een aantal onderwijstaken. Om goed zicht te krijgen en houden op de uitvoering van deze taken heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de schoolbesturen. Uit de gesprekken met de schoolbesturen is naar voren gekomen dat we gezamenlijk willen zorgen dat kinderen in Weststellingwerf opgroeien  in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving.  Zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst, zich breed ontwikkelen en actieve deelnemers aan de samenleving worden.

Uitwerken en uitvoeren van de onderwijsvisie

Deze onderwijsvisie is uitgewerkt in een vijftal kernwaarden. De kernwaarden gaan bijvoorbeeld over kinderopvang en peuteropvang, over leerplicht en passend onderwijs. Maar ook over de gebouwen waarin de scholen zijn gehuisvest. De komende jaren gaan de gemeente en schoolbesturen verder met elkaar in gesprek om de verschillende kernwaarden uit te werken in werkafspraken en activiteiten. Wethouder Roelof Theun Hoen: “Ik ben erg blij met deze onderwijsvisie. Ik kijk er naar uit om samen met de scholen en andere partners verder te bouwen aan goed onderwijs voor onze kinderen.”