HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeente Weststellingwerf verwijdert nesten eikenprocessierups

Gemeente Weststellingwerf verwijdert nesten eikenprocessierups (30-06-2020)

Verwijderen nesten eikenprocessierups

De eikenprocessierups is ook dit jaar weer in veel bomen in onze gemeente te vinden. Gespecialiseerd bedrijven verwijderen in opdracht van de gemeente zo snel mogelijk de aangetroffen nesten met een speciale stofzuiger.

“Het gaat om veel nesten en die kun je niet allemaal tegelijk opruimen’’, vertelt wethouder Mariska Rikkers. “Daarom worden drukke gebieden waar veel mensen zijn als eerste behandeld. Dit zijn bijvoorbeeld plekken bij scholen en langs fiets- en wandelpaden.’’

Biologische bestrijdingsmethodes

De overlast van de eikenprocessierups wordt elk jaar groter. Daarom neemt de gemeente Weststellingwerf steeds meer maatregelen. Zo zijn er tussen eind april en begin mei ruim 4500 eiken preventief behandeld met nematoden (minuscule worpjes). Met deze biologische bestrijdingsmethode haalt de gemeente gemiddeld 90% van de plaag bij de behandelde bomen weg. Daarnaast werkt de gemeente aan het vergroten van de biodiversiteit. Door samen met de bewoners nestkasten op te hangen en bloemrijke bermen in te zaaien, verbeteren we de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals kool- en pimpelmezen en sluipwespen en sluipvliegen. Toch ontkomt de gemeente er niet aan om ook nesten te verwijderen. Dat is noodzakelijk omdat de eikenprocessierups voor vervelende of zelfs gevaarlijke gezondheidsklachten kunnen leiden, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen.

Melden

Eiken waar de eikenprocessierups in zit, zijn te herkennen aan een rood-wit waarschuwingslint. Zie je de eikenprocessierups in een boom zitten zonder lint? Meld dit dan bij de gemeente via het telefoonnummer 140561. We bekijken dan snel of het inderdaad om de eikenprocessierups gaat en wat we kunnen doen. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierupsrups in hun boom. Ze kunnen hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op www.weststellingwerf.nl/eikenprocessierups.