HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeente Weststellingwerf vraagt lidmaatschap P10 aan

Gemeente Weststellingwerf vraagt lidmaatschap P10 aan (29-09-2020)

Plattelandsgemeenten

Gemeente Weststellingwerf wil lid worden van samenwerkingsverband P10 en heeft hiervoor een aanvraag ingediend. Binnen P10 werken grote gemeenten op het platteland met elkaar samen. De gemeente Weststellingwerf wil zich met de deelname verder inzetten voor het platteland. De ambities en activiteiten van de P10 sluiten aan bij de doelstellingen van de gemeente.

‘‘P10 bestaat uit gemeenten die voor een groot deel hetzelfde zijn als de gemeente Weststellingwerf. Grote plattelandsgemeenten met veel buitengebied, kleine dorpen en zonder grote stedelijke kern. Deze gemeenten willen hetzelfde bereiken en staan voor dezelfde uitdagingen. Het is goed om samen belangrijke zaken onder de aandacht te brengen bij het Rijk en de Europese Commissie. Ook vinden we het belangrijk om van elkaar te leren. Door samen te werken hoeven we niet zelf voor elk probleem een oplossing te bedenken. We kunnen elkaar hierbij helpen’’, vertelt burgemeester André van de Nadort.

Wat is P10?

P10-gemeenten werken samen aan uitdagingen van en oplossingen voor het platteland. Ze laten samen de stem van het platteland horen bij de landelijke en Europese politiek. Ook wisselen de gemeenten kennis met elkaar uit. Er zijn op dit moment 22 gemeenten lid van P10. Gemeente Weststellingwerf voldoet met een uitgestrekt gebied van 22.071 hectare land, 26 dorpen en 26.000 inwoners aan de kenmerken van een P10 gemeente.

Besluit lidmaatschap

Het Algemeen Bestuur van P10 beslist in november 2020 of de gemeente Weststellingwerf mag toetreden tot het samenwerkingsverband. Bij een positief besluit, wordt de gemeente op 1 januari 2021 lid.