HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeente zoekt meedenkers afvalscheiding

Gemeente zoekt meedenkers afvalscheiding (13-11-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Gemeente Weststellingwerf is op zoek naar inwoners die willen meedenken over het nog beter scheiden van huishoudelijk afval en welke rol de gemeente hierin kan spelen.

Inwoners kunnen, in een zo breed mogelijke samenstelling, meepraten in een panel dat op 30 november plaatsvindt in het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via weststellingwerf.nl/meedenkers. Uit alle aanmeldingen worden maximaal 35 personen geselecteerd. Er wordt een selectie toegepast waarbij zoveel mogelijk doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Aanmelden kan tot 20 november 2017.

Minder restafval

Landelijk is in het Rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) vastgelegd dat in 2020 maximaal 100 kilogram per inwoner aan restafval over moet blijven. Hier zit Weststellingwerf nu nog ruim boven. Door afval op juiste wijze te scheiden, komen afvalstoffen vrij voor hergebruik als bijvoorbeeld grondstof voor nieuwe producten.

Marktonderzoekbureau Aha! uit Groningen heeft in september onderzoek gedaan naar de kennis, houding en het gedrag van Weststellingwervers met betrekking tot het scheiden van afval. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om verder in gesprek te gaan met inwoners over het afvalbeleid van de gemeente en dan met name de afvalscheiding.

Burgerparticipatie

Het op deze interactieve wijze betrekken van de inwoners (burgerparticipatie) is een initiatief van de raadswerkgroep Bestuurlijke vernieuwing. Hiermee wil de gemeenteraad de inwoners betrekken bij het maken van beleid. Een afvaardiging van de gemeenteraad zal op 30 november ook meeluisteren vanaf de publieke tribune.

Het meedenken is op donderdag 30 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis te Wolvega. Onder begeleiding van een gespreksleider wordt er gediscussieerd over hoe het afval beter gescheiden kan worden.