HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenten in Zuidoost Friesland lokken watertoerist het land op

Gemeenten in Zuidoost Friesland lokken watertoerist het land op (18-03-2019)

Dit item is verlopen op 18-04-2019.
Gemeenten in Zuidoost Friesland lokken watertoerist het land op

Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf willen hun toeristisch-recreatieve kwaliteiten meer benutten. De gemeenten hebben samen een visie voor het verbeteren van de toeristisch-recreatieve entrees van Zuidoost Friesland opgesteld. Op maandagochtend 18 maart 2019 overhandigt wethouder Roelof Theun Hoen het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst namens de gemeenten aan gedeputeerde Klaas Kielstra van de Provincie Fryslân.

Het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst maakt onderdeel uit van het streekagenda project ErVaren en Turf, waarin de provincie investeert. De gemeenten in Zuidoost Friesland willen de watertoerist het land op lokken. Want er is in deze regio ook op het land van alles te beleven.

De verbeteringen van de toeristisch-recreatieve entrees zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers. En verwijzen bezoekers door naar alles wat interessant is voor hen en aansluit bij hun wensen. Zo zijn er bijvoorbeeld adviezen in het rapport opgenomen over herkenbaarheid en duidelijke bewegwijzering van de entrees.

De overhandiging van het rapport vindt plaats in het paviljoen Driewegsluis. Driewegsluis is voor veel mensen herkenbaar als de poort naar Friesland en één van de vijf entrees waar de visie zich op richt. De andere entree locaties in Zuidoost Friesland zijn Akkrum, Appelscha, Bakkeveen en Drachten.

Gemeenten in Zuidoost Friesland lokken watertoerist het land op

(Foto: Lenus van der Broek)