HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenten in Zuidoost-Friesland maken nieuwe afspraken over bedrijventerreinen

Gemeenten in Zuidoost-Friesland maken nieuwe afspraken over bedrijventerreinen (31-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost-Friesland (Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) hebben nieuwe afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in de regio.

Dankzij onder meer de centrale ligging in het noorden, de goede ontsluiting via snelwegen en provinciale wegen en de beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen, laat deze regio de grootste groei van werkgelegenheid zien in de provincie. Ook het feit dat het hier goed wonen is, draagt bij aan een prima vestigingsklimaat voor ondernemers.

Om de economische ontwikkelingen verder te stimuleren zijn er nieuwe afspraken gemaakt over o.a. voldoende ruimte voor nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande ondernemingen.
Heerenveen en Smallingerland richten zich daarbij, vanwege de gunstige ligging aan snelwegen, vooral op grootschalige ontwikkelingen; de OWO-gemeenten (Opsterland, West- en Ooststellingwerf) zijn met name in beeld voor lokale en sub-regionale bedrijven. Zo vullen de gemeenten elkaar goed aan en is er ruimte voor alle typen bedrijven.

Naast de afspraken over het realiseren van voldoende bedrijfshectares is vastgelegd hoe de gemeenten omgaan met zorgvuldig ruimtegebruik, nieuwe functies toekennen aan bedrijfshectares bij een overschot, mogelijke herstructurering van bedrijventerreinen en het monitoren van de afspraken.

Met de nieuwe afspraken zorgen de gemeenten samen voor een evenwichtig aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen met voldoende ruimte voor ontwikkelingen. Hiermee blijven we de economische groei en toename van werkgelegenheid in de regio faciliteren.

De afspraken zijn ter instemming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Fryslân.